Neděle 22/4/2007

Zas a znova na téma naci(onali)sté

www.antifa.czOpět se blíží První máj a výročí konce Protektorátu Čechy a Morava. Ten se před 62 léty scvrkával zásluhou akcí spojenecké koalice. Nepomáhalo mu, že se jeho kolaborující manažeři oháněli “češstvím“ a „záchranou národa“ v „nové Evropě“. Nepomáhala ani sociální demagogie - zvýšením přídělů potravin a zpřístupněním rekreačních pobytů si chtěl získat české dělníky i sám katan R. Heydrich. Nepomohla výměna vrchního okupanta (K.H.Franka vystřídal 26.4.1945 na několik dní „polní maršál“ F.Schörner). Nepomohlo ani množství mladých mužů v černém - „různé odnože německé policie ... Jejich práce byla černá jako jejich uniformy. Pravomoc ohromná… Nikomu nebyli zodpovědní, jen svému vůdci..., a ten nikomu. Stačilo jim, že byl někdo členem nějakého spolku, příslušníkem té či oné strany, někdy běželo dokonce jen o shodu jmen.“

Protektorát, produkt nacionalismu, padl. Ovšem ne metody s ním nějak spjaté, jak ukázaly poslední týdny. Toulavý nacionalistický vůdce Jan Skácel (postupně Vlastenecká Fronta, Národní sjednocení, teď snad Národní demokracie) promluvil v Přerově, k partě připravené se rvát, jen pár minut poté, co ta zkoušela skandovat „88“. Usedlejší předsedkyně Národní strany Petra Edelmannová zase měla Romům před Strakovkou slíbit „konečné řešení“. A Skácelovi pohrobci - Vlastenecká Fronta, Národní sjednocení - oznámili, že 1.května 2007 obsadí tradiční místo Prvních májů, pražský Střelecký ostrov. Chtějí se postavit po bok neonacistů a stalinistů tvrdících, že jejich „Vyšší princip totalitní“ zakazuje ubližovat katanům a jejich sluhům.

Prvním vadí lidé jako Kubiš, Gabčík, kteří spáchali atentát na Heydricha 27.5.1942 v Praze - Holešovičkách. Jejich zásluhou tam ještě 65 let poté odbojový čin nic nepřipomíná. Vadí jim i organizace Mašína-otce, která umístila v Třetí říši 2 000 bomb, odpálila je na ministerstvu letectví a ředitelství říšské policie, připravovala atentát i na Himmlera. Druhým vadí Mašínovi odbojní synové, kteří mají na svědomí pár sluhů stalinistů, mj. z desítek tisíc ozbrojenců, vč. sovětských vojáků, kteří je honili; Mašínovi stalinistům unikli vychrtlí a ne nepodobní vězňům z koncentráků.

Skácelovi pohrobci chtějí 1.1.2007 sočit „proti teroristům z roku 1886“ a vyčíst jim, že před popravou měli zpívat dnešní hymnu Francie „Do zbraně, občané! / Šikujte se pod prapory! / Vzhůru! Vzhůru! / Nechť krev nečistá napojí / brázdy našich polí!“ Svou neomaleností dohánějí a předhánějí nácky a stalinisty: Nácci tvrdili, že domalované fousy znamenají schvalování atentátu (viz. film Vyšší princip), stalinisté křivě obvinili i svého generálního tajemníka, nacionalisté tvrdí že kdo si připomíná První máj, uctívá (prý) co se stalo jindy (4.května)! Neomalenost u pár lidí budí nadšení – MČ se na netu rozplýval nadšením „Naprosto super! Dle mého nejlépe koncipovaná akce za poslední léta.“

Tyhle party spojuje i kádrování, kdo s kým může a nemůže žít. Podle nácků Němci nesměli žít s Židy ani Čechy, i v květnu 2001 Dr. K.Schneider v Kaadener Heimatbrief dokazoval tradiční český terorismus proti nebohým Němcům nejen na masakru v Kadani (4.3.1919), ale i na husitech – 1421 přitáhli husité před hradby, minoritský klášter na městském příkopu shořel. Muži, ženy, děti, vše, co neuprchlo, bylo ubito stejně jako mniši. Město bylo německé. Sdílelo osud s početnými německými sousedními městy v zemi a v říši. Se zhroucením husitů… se vrátili uprchlí občané opět do svých domů... Kdo zná, musí se neonacistovi smát, husité přece nerozlišovali mezi českými a německými „papeženci“ a přidal se k nim i sousední národnostně smíšený Žatec.

Fýrerko „Vlastenecké Fronty“ David Macháček na Altermédiích zveřejnil teorii o nemožnosti soužití dokonce „uvnitř národa“. Píše o "přirozených a nepřekonatelných rozdílech mezi levicí a pravicí“, a kdo zná, musí se mu vysmát. Jeho slova vyvrátil sám život i v létech Protektorátu. Potvrzují však zbytečnost pojmu národ pro lidi. Potřebný je jen pro vůdce, aby měli jménem koho mluvit. Kde je dnes národ československý, jehož příslušníky byli z rozhodnutí pánů naši předci? Kde je národ evropský, o němž mluví páni dnešní?

Fýrerko Macháček napsal také, že „levice vnímá stát jako všeobjímající matku, která jediná ví a určí, jak se mají její děti chovat“; já se zprvu smál, vždyť anarchisté (také levice) vnímají stát jako zbytečný. Pak mi došlo, jak zdánlivý blábol klame lidi: Vadí-li jim, že stát si s nimi dělá co chce, a fýrerko stokrát zalže, že za to může levice. Lidé zapomenou, že to je typické pro fašismus.

Vyhlášení, že prvomájová okupace Střeláku bude „poděkování našim policistům za jejich obětavou a dobrou práci“, se zdá bezobsažné. Orwell však takovým říká „výroky záměrně neupřímné“, protože každý si pod nimi představuje něco jiného. Z událostí posledních týdnů soudím, že „poděkování“ je za protektorátní praktiky. Od odposlouchávání lidí jen proto, že jsou něčí jmenovci. Po velitele ponechaného ve funkci, ač nechal v Přerově bezdůvodně zaútočit na staré bývalé politické vězně; nyní „čistil přerovské náměstí TGM od antifašistů“ pro Skácela, Vandase a Fojtíka za výkřiků „88“.

To, co známe z historie nacismu, je realitou nacionalismu. Myslící lidé mohou být oblouzněni, ale mezi naci(onali)sty nevydrží. Zůstanou takoví jako Rudolf Höss, budovatel a velitel v Osvětimi, jehož autobiografické zápisky teď vyšly: rozkazy ve jménu vůdce jsou svaté, úvahám se nepodrobují. Naci(onali)sté jsou stroje s lidskou tváří, sloužící fašistickému systému, který si s lidmi dělá co chce.