Neděle 3/10/2010

Vyšla brožura Proč nezavádět školné

Iniciativa Vzdělání není zboží! vydala brožuru pod názvem Proč nezavádět školné, je volně ke stažení, ale je dostupná i v tištěné verzi. Tématem školného se konkrétně zabývá pouze jeden text od Jana Kellera. Ostatní texty se zabývají reformou školství v obecnější rovině a v celkovém kontextu.

Komodifikace vzdělání je jedním z mnoha kroků neoliberálních vlád, které usilují o zničení zbytku veřejného prostoru a občanských práv pod falešnou záminkou zodpovědného hospodaření. Školné tak nabývá symbolického charakteru. Nejde ani tak o to, jak bude vysoké nebo jakým způsobem se bude vybírat. Jde především o princip, o to, co pro nás vzdělání znamená, čím je a čím by podle nás být mělo.

Brožura je ke stažení na stránkách iniciativy www.vzdelaninenizbozi.cz