Čtvrtek 18/3/2010

V Bavorsku a Bádensku - Württembersku schváli nový zákon namířený proti užívání Black blocu

V konzervativních státech jižního Německa - Bavorsku a Bádensku-Württembersku nedávno schváli nový zákon, který se týká veřejných shromáždění a demonstrací. V těhto zemích, stejně jako v celém Německu, si člověk nejenže nemůže zakrýt obličej, nově si ani nemůže obléct stejné oblečení jako spoludemonstrující. Policie hledá další nástroje, jak bojovat s tisícihlavým davem antifašistů v černém. Zákon se zamlouvá i jiným státům Německa, které ho budou projednávat. Obávejme se, že čeští zákonodárci i tohle časem od německých kolegů odkoukají. Více informací v němčině viz např. versammlung.blogsport.de