Neděle 6/1/2008

Stejně vás D.O.S.T.anem...

www.antifa.czNejsou to ani dva měsíce, co jsme byli po delší době svědky veřejného
odmítnutí neonacistické provokace širokou veřejností. Zamýšlený pochod
Mladých národních demokratů tzv. židovským městem na výročí Křišťálové noci pobouřil řadu lidí
různých názorů či politického přesvědčení. Sporný postup pražského
magistrátu a následná silná medializace přispěly k tomu, že se proti
pochodu vyslovila i řada politiků včetně prezidenta Václava Klause.
Mnozí však pochybovali o upřímnosti jejich čerstvého antifašismu a
podezírali je, že se snaží na protestech jen přiživit a svézt se na
příznivé mediální vlně. Ani nás ale tehdy nenapadlo, že důkazy o jejich politické obojakosti se
objeví tak brzy.

Bílý jezdec

První vlašťovka se objevila již začátkem prosince, kdy lidovecká senátorka Ludmila Müllerová
na adventní snídani pozvala přímo do Sněmovny Daniela Landu (Klerofašistický advent
ve Sněmovně
), bývalého zpěváka rasistické kapely Orlík, která uvedla do Čech
rasistickou odnož hnutí skinheads. Lidovecké političce Landu doporučil katolický kněz Zbigniew Czendlik. Landa několika desítkám poslanců a senátorům přednášel svoje vize o
budoucnosti českého státu a sklidil za ně potlesk. Tleskali mu i ti,
kteří před měsícem odsoudili neonacisty v pražských ulicích, například
ministr Cyril Svoboda.


Foto ze sněmovny

D.O.S.T.

Zajímavější je druhý příklad, který ukazuje buď na naprostý cynismus
nebo naopak na totální pomatenost zdejšího politického establishmentu.
7. listopadu 2007 uveřejňuje server Natia.cz petici D.O.S.T., která má reagovat na “plíživou ideologizaci veřejného života, šířenou z Evropské unie, která
má být v souvislosti s „antidiskriminační“ agendou vnesena i do českého
právního řádu.”
Text petice si zaslouží alespoň krátký samostatný rozbor.

Autoři hovoří o ideologizaci veřejného života, která přichází z orgánů
Evropské unie. V petici sice není tato ideologie nikde popsána, ale
přesto se zde uvádí: „Kdo sleduje zmíněné trendy, nemůže pochybovat, že
tu má co dělat s poměrně ucelenou doktrínou, jež se projevuje zejména
nekritickou vírou v tzv. „společenský pokrok“, resp. přesvědčením svých
stoupenců, že právě oni jsou jeho nositeli, chronickou nedůvěrou vůči
většinové společnosti a nepřehlédnutelnou snahou o rozbití tradičních
sociálních vzorců a struktur, které tato doktrína vnímá jako
konkurenční a „zpátečnické“ (rodina, národ a pod.).
“ Autoři petice
samozřejmě neuvádějí, odkud se tato ideologie bere, kdo je jejím
nositelem, či jak se snaží rozbíjet tradiční sociální vzorce, případně
kde označuje například rodinu za zpátečnickou instituci. Něčím podobným
zřejmě není třeba čtenáře unavovat. Ten se má spokojit s tím, že tomu
tak prostě je. Důležité je totiž vyznění této nové ideologie. O něm
autoři petice uvádějí: „Cíle, k nimž nová ideologie směřuje, jsou sice
nejasné, její výše uvedené projevy nicméně dokazují, že je principiálně
neslučitelná jak s kulturními a duchovními hodnotami západní
civilizace, tak se základními občanskými právy a svobodami, k nimž se
ve svých konstitutivních dokumentech hlásí ČR i EU.
“ O ideologii
samotné toho tedy příliš nevíme a netušíme vlastně ani nic o jejích
cílech... ale přesto vehementně prohlašujeme, že je neslučitelná s
kulturními hodnotami.

Aby bylo jasné, které hodnoty jsou kulturní a které již ne, končí
petice jakýmsi výčtem, za kterým musí její signatáři stát. Mimo jiné
zde stojí:

Já, níže podepsaný signatář iniciativy D.O.S.T veřejně prohlašuji, že:

* Uznávám rodinu, založenou na manželském svazku muže a ženy, za
základní výraz lidské sounáležitosti a odmítám snahy o její demontáž.

* Uznávám nestejnost a komplementaritu muže a ženy a odmítám shora řízený program bezpohlavní společnosti.

* Uznávám relativní hodnotu různých lidských kultur a odmítám snahy o
jejich umělou nivelizaci za účelem utvoření jediného multikulturního
"světového názoru".

Jinými slovy:

-odmítáme registrované partnerství

-odmítáme rovné příležitosti mužů a žen

-odmítáme multikulturní společnost

Nic tak strašného, řeknete si. Takových výzev jsme už slyšeli. Pokud
však zapátráte mezi iniciátory petice, získá v celku nevinná akce
pikantnější obrysy. Objevíte totiž známé tváře z českého ultrakonzervativního, křesťansky fundamentalistického i antisemitského prostředí.

Kdo za tím stojí...

Podívejme se na jména prvních signatářů výzvy, která o podhoubí iniciativy prozrazují víc než dost. Petice je umístěna na webu Natia.cz, který provozuje František Červenka. Tedy bývalý člen předsednictva Národního sjednocení, dnes místopředseda ultrapravicového seskupení Práva a spravedlnost, které tvoří vedle Národního sjednocení ještě Dělnická strana, jež se nijak netají svými otevřenými styky s neonacisty" ?.

František Červenka před referendem o vstupu ČR do EU působil jako koordinátor občanského sdružení Občané proti EU (OPEU), ale podle pamětníků polovina zúčastněných nesouhlasně opustila sál Michnova paláce, když tam Červenka začal mluvit. Když pak 27. června 2005 Prahou pochodovaly „Národní síly proti komunismu“, Červenka chráněn ochrankou předříkával organizátory povolená hesla, noviny citovaly hlavně „komunisty pověsit.“
Františka Červenku můžete také vidět v zajímavé společnosti při demonstraci Vlastenecké fronty v Praze 28. října 2006 zde a zde.

Úplně prvním petentem je Michal Semín, bývalý ředitel Občanského institutu, dnes ředitel Institutu svatého Josefa. Na encyklopedii Wikipedia charakterizován jako ultrakatolík. Svůj odmítavý postoj k rovnosti mužů a žen vyjádřil mimo jiné v rozhovoru pro 34. číslo Národní myšlenky z června 2006:
Současná snaha zavést rovnostářský princip mezi mužem a ženou ve veřejném životě patří mezi nejnebezpečnější trendy současné liberálně-socialistické politiky. Svědčí také o naprosté ztrátě vědomí přirozených odlišností a z nich vyplývajících rolí mužů a žen, pocházejících od Stvořitele.“ Rozhovor vedl další signatář D.O.S.T. – publicista, dlouholetý šéfredaktor Národní myšlenky Milan Špinka.

Souputníkem Michala Semína je známý antisemita Martin Čejka, šéfredaktor časopisu Te Deum. Za připomenutí stojí jeho článek na téma homosexuality „Prase je pes", ve kterém uvedl: "Bůh nám pomáhej v tomto demokratickém liberálním světě, kde se prase může stát psem a člověk přestat být člověkem."
Aktivity těchto dvou pánů způsobily dokonce to, že se od nich distancovala i sama katolická církev.

Trochu jmenovec Červenka Miroslav, je předseda místní organizace Národního sjednocení (NSJ) v Děčíně, člen Vlasteneckého klubu Děčín a konečně i Euroskeptické alternativy. Podniká v Děčíně a výmluvný je už sám název jeho podniku "Bar Bílý Boxer". Proslul přísností k lidu: „Musíme se připravit na skutečnost, že samozřejmým průvodním jevem neodkladných bezpečnostních opatření bude i nutné omezení stávajících občanských svobod a že budou naopak zvýšeny některé pravomoce orgánů činných v trestním řízení. Doufejme, že k tomu dojde a nemějme to našim zákonodárcům za zlé, právě naopak, vyžadujme to po nich.

Dalším signatářem je Vlastimil Podracký, „spisovatel a publicista“, který u Národní myšlenky vydal brožuru „Svoboda a řád v angažovaném konzervatismu“. Jeho „svoboda" je ovšem přesvědčení, že za nesprávné názory se má popravovat. V článku „Buď zdráva Ameriko“ píše: „Co řeknou potom pacifisté, kteří nyní křepčí na náměstích? Nic. Zalezou nebo se odstěhují do bezpečí. Správně by měli být popraveni.

Naleznete tu ovšem i provozovatele serveru Zvedavec.org Vladimíra Stworu nebo známého ultranacionalistického činovníka Jana Kopala i další známé firmy jako Ondřeje Šlechtu, Jiřího Hojera, Petra Bahníka, Miroslava Knapovského, Kamila Vallu nebo Davida Macháčka
z okruhu krajně pravicových sdružení jako je Národní myšlenka,
Vlastenecká fronta, Národní sjednocení a Právo a spravedlnost. Všechny
tyto skupiny se vzájemně prostupují a tvoří páteř české krajní pravice.
Signatáři této iniciativy tak často stojí na jedné demonstraci (a čtou
své projevy) s fašisty z VF a neonacisty z Národního Korporativismu.
Není potom divu, že petice nalezla odezvu především na ultrapravicových
webech - Altermedia.info, Národní čest, Národní myšlenka.

...a kdo se přidal?

Podobných výzev zveřejňují různé obskurní ultrapravicové weby
nepočítaně. V tomto případě se jim ale povedla vskutku mistrovská rána.
Petici totiž podepsala skupina poslanců, senátorů a zastupitelů za ODS.

Konkrétně jde o:

JUDr. Eva Dundáčková - právnička, poslankyně PČR, http://www.dundackova.cz

Foto http://www.dundackova.cz/images/foto/14_big.jpg

Alena Páralová – poslankyně PČR za ODS, http://paralova.cz

Zdeněk Prosek - poslanec PČR za ODS, http://www.zdenek-prosek.cz

Josef Ježek – poslanec PČR za ODS, http://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=375

Mgr. Petr Pleva, poslanec za ODS, http://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=275

Mgr. Juraj Raninec - http://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=5496

MUDr. Karel Tejnora - senátor PČR, http://www.tejnora.cz/

Pod petici se podepsala i šéfredaktorka proklasouvského fanzinu
Fragmenty RNDr. Ivana Haslingerová, CSc. nebo známý pravicový ekonom Karel Kříž.

Poslankyně za ODS právnička Eva Dundáčková dokonce umístila upozornění
a odkaz na petici do záhlaví svých webových stránek. Aby byla pointa dokonalá najdete přímo na
jejích stránkách o pár řádek níž její podpis pod prohlášením poslanecké
platformy ODS, které odmítá neonacistický pochod. Šílené? Pro Evu
Dundáčkovou zcela jistě ne. Stejně tak pro její kolegyni Alenu
Páralovou. Ta je rovněž podepsána pod peticí D.O.S.T. i pod prohlášením
k 10. listopadu.

V případě obou dam jde o zajímavý paradox. Obě totiž podepsaly
petici , která volá po omezení jejich práv. Jak jinak totiž dešifrovat
prohlášení: Uznávám nestejnost a komplementaritu muže a ženy a odmítám
shora řízený program bezpohlavní společnosti? Odpověď je nasnadě a
neposkytuje nám ji nikdo menší, než Michal Semín osobně, v Rozhovoru,
který poskytl Národní myšlence: „Současná snaha zavést rovnostářský princip mezi mužem a ženou ve
veřejném životě patří mezi nejnebezpečnější trendy současné
liberálně-socialistické politiky. Svědčí také o naprosté ztrátě vědomí
přirozených odlišností a z nich vyplývajících rolí mužů a žen,
pocházejících od Stvořitele. (...) Odchod maminek od péče o děti do
zaměstnání může být vynuceno neplánovanými okolnostmi, není však
oprávněné dělat z této nouze ctnost. Matka v domácnosti je požehnáním
pro svoje děti i pro celou společnost.

Pro obě poslankyně tak nyní platí jediné – složit mandát a hajdy do
kuchyně, starat se o manžela a o děti. To přesně svým podpisem pod
petici totiž odsouhlasily.

Zajímavé jsou ale i jiné výroky čelných představitelů této
petice, pod které se poslanci a zastupitelé za ODS podepsali. Například
postoj Radomíra Malého ke kapitalismu: „Kapitalismus se zrodil nikoliv na půdě katolicismu, nýbrž
protestantismu, konkrétně kalvínské reformace, a sice na principu
teologické hereze o predestinaci a v jasně artikulované opozici proti
katolické církvi. Prosadil se v Evropě a vůbec ve vyspělé části světa
díky Velké francouzské revoluci, která nebyla počátkem éry „volnosti,
rovnosti a bratrství“, nýbrž naopak se stala prototypem pozdějších
totalit nacismu a komunismu. Jeho morální principy, jak byly
formulovány kalvínskými i osvícenskými protagonisty, stojí v
diametrálním rozporu s evangeliem i s katolickou sociální naukou, které
svorně požadují neutiskovat chudého a v případě potřeby mu pomoci
almužnou.

Bude se od nynějška ODS chovat popsaným způsobem? Podle signatářů
petice z řad ODS by zřejmě měla. Nechme se překvapit.

Závěr

Ani výše uvedené skutečnosti neodradily vrcholné politiky
od připojení podpisu pod text, jehož vznik by jim měl být krajně
podezřelý. Informace o původu petice jsou přitom snadno zjistitelné pro
každého průměrně zdatného uživatele internetu. Nebudeme spekulovat zda
zmínění politici a političky neznají Google nebo zda se naopak jedná o
promyšlenou snahu získat nějakých pár, byť nahnědlých, hlasů. Na
manipulaci a hraní si s davem je nakonec založena jejich profesionální
kariéra. Přesto i na české poměry překvapí drzost, s kterou jsou
schopni se okatě producírovat po židovském městě, aby si vzápětí padli
do náruče s antisemity. Nezbývá tedy než jim slušně poradit, aby si při
příští blokádě stoupli k hajlujícím individuím a nepletli se mezi
normální lidi.Přehled vybraných signatářů D.O.S.T.

František Červenka
Majitel domény Natia.cz, člen předsednictva Národního sjednocení.
Před referendem o vstupu ČR do EU působil také jako koordinátor občanského sdružení Občané proti EU (OPEU). V současné době je místopředseda Práva a spravedlnost.

Mgr. Michal Semín

Bývalý ředitel Občanského institutu a současný ředitel Institutu svatého Josefa.

Martin Čejka

Šéfredaktor časopisu Te Deum, obecně proslulý svými antisemitskými výroky.
viz. Kdo je kdo na české pravicové extrémistické scéně.

Milan Špinka
Člen Vlasteneckého klubu Děčín a člen
předsednictva Svatováclavského národního sněmu. Vedle Národní Myšlenky
publikuje či publikoval ještě v Obraně národa a na portálu Vlast.cz.

Miroslav Červenka
Předseda místní organizace Národního
sjednocení (NSJ) v Děčíně, členem Vlasteneckého klubu Děčín a konečně i
Euroskeptické alternativy. Kromě NM publikuje na Virtually.cz, Obrana
národa a také na Altermedia.cz.

Jiří Hojer
Předseda o. s. Národní myšlenka. Kromě NM
publikuje na Virtually.cz, EUportál. V minulosti publikoval i u SPONH
„Společnost pro obranu národních hodnot“ (bývalý Národní front
castistů).

Ondřej Šlechta
Publikuje vedle NM na portálech Zvědavec,
Virtually.cz, EU portál, Vlast.cz (v minulosti), Altermedia,
Neviditelný pes a konzervatismus.sk.

Mgr. Petr Bahník
Zakladatel Společnosti pro kulturní identitu - Lipový kříž. Byl zvolen předsedou Svatováclavského Národního Sněmu a působil i v předsednictvu Akce Národní Obnovy (A.N.O.). Od března 2007 je předsedou Práva a spravedlnost. Byl rovněž jednou z hlavních postav občanského sdružení Občané proti EU (OPEU).

Další signatáři

Tomáš Pavel Patrik Hamet - písničkář, člen předsednictva NSJ

Milo Komínek – podle Natia.cz vydavatel měsíčníku Svědectví, správně má být Svědomí

Ing. Miroslav Knapovský - technik, bývalý předseda Vlastenecké Fronty, lídr Národní strany za Královéhradecký kraj v roce 2006, účastnil se rovněž demonstrací po boku neonacistů

Jan Kopal - pedagog a novinář, bývalý tajemník Vlastenecké republikánské strany, později předseda Národně sociálního bloku, účastní se rovněž demonstrací po boku neonacistů

Ladislav Budz - vedoucí úseku, bubeník neonacistické kapely Uličníci 88, účastní se rovněž demonstrací po boku neonacistů

Kamil Valla – podnikatel, místopředseda NSJ, bývalý aktivista Hnutí za národní sjednocení

David Macháček – mechanik, předseda Vlastenecké Fronty, účastní se rovněž demonstrací po boku neonacistů