Středa 10/6/2009

Spustil festival Dělnické strany razii?

www.antifa.cz

Dělnická strana sice nedosáhla takového volebního úspěchu, jaký si představovala, když si vymyslela neexistující agenturu Hurricanes publicity a přisoudila si 4,6% hlasů. Ani neměli pravdu ti z neonacistů, kteří předpovídali 2-3% volebního zisku. Dělnická strana nakonec získala 1,07% hlasů a hlasovalo pro ni 25368 voličů. Strana nicméně přesáhla 1% limit, při kterém se vyplácí ze státního rozpočtu příspěvek 30 korun za hlas a měla by tedy obdržet 761 tisíc korun.

Už před volbami začala Dělnická strana připravovat oslavu svého volebního úspěchu:

Hlavním tahákem večera se má (měla) stát americká neonacistická kapela Bully Boys a jako překvapení měla vystoupit další velmi známa americká neonacistická kapela Bound for Glory. Bully Boys se mezi českými neonacisty těší velké oblibě a obecně se dá říct, že patří mezi jednu z nejvýznamnějších kapel ve svém žánru. Na stránkách antifa.cz můžeme připomenout třeba společné focení špiček Národního odporu (a později Dělnické strany) s členy této kapely v Itálii.

2006, Verona, Itálie. Členové Bully Boys s Národním odporem Praha. Vlevo Patrik Vondrák, dnes předseda pražské organizace Dělnické strany a nedávný kandidát ve volbách do Evropského parlamentu.

Zde si dovolíme odbočku do historie, která má ale pro pochopení současných událostí velký význam. Neonacistické koncerty prošly v ČR zajímavým vývojem. Do druhé poloviny devadesátých let probíhaly poměrně nepovšimnutě, až po roce 1995 narostly do velkých rozměrů. Klasicky bývá vzpomínán koncert britských Bruttal Attack na Plzeňsku organizovaný tamní pobočkou mezinárodní neonacistické organizace Blood and Honour, kterého se účastnilo osm set diváku. Po roce 1996 policie v postupu proti neonacistickým koncertům značně přitvrdila a, za vydatného přispění hádek o peníze mezi samotnými neonacisty, pozatýkala už vzpomínanou plzeňskou pobočku Blood and Honour a jejího šéfa Jaroslava Brože poslal soud za distribuci neonacistických materiálů a úvěrový podvod na několik let do vězení.

2009, Praha. Jaroslav Brož, třetí z leva, na sjezdu Dělnické strany.

Po plzeňské Blood and Honour převzal štafetu v organizování koncertů čerstvě vzniklý Národní odpor Praha, organizace, která vznikla na troskách pražské Blood and Honour. V režii NO Praha se odehrálo na přelomu tisíciletí několik velkých koncertů pro 400-500 návštěvníků, na kterých vystupovaly především britské legendy staré školy neonacistické hudby: Celtic Warrior, Skullhead, Brutal Attack. Při vstupném ve výši čtyři sta až pět set korun se jednalo o poměrně ziskový podnik, který skončil o několik málo let později, když koncem května 2002 provedla policie zátah a domovní prohlídky u čelných osob Národního odporu Praha při takzvané "akci Patriot". Jediným odsouzeným byl nakonec Martin Franěk, který odešel s podmínkou, a od té doby panuje nevraživost mezi ním a částí neonacistické scény. "Akce Patriot" však znamenala na dlouhou dobu konec velkých neonacistických koncertů.

Rok 2001, Senohraby. Hrají Celtic Warrior a Martin Franěk v červené mikině se dobře baví.

V letech 2003 - 2006 procházelo neonacistické hnutí v ČR značným útlumem a koncerty se konaly velmi konspirativně a maximální počet návštěvníků byl 150. Hlavním důvodem se zdál fakt, že většina potenciálních návštěvníků o se koncertě prostě neměla možnost dozvědět. S aktivizací veřejných aktivit neonacistů šel ruku v ruce zvyšující se počet koncertů, ovšem bez adekvátního růstu počtu diváků. Na koncert kapel, na který by přijelo dříve 400 lidí, jich přijelo sto. Svou koncertní činnost obnovily kapely ze "zlaté éry" české neonacistické hudby, na kterých vyrůstali starší aktivisté: Vlajka, Attack, Agrese95. Ale ani tohle kýžené zvýšení návštěvnosti nepomohlo a nepomohl ani nápad pořádat koncerty v den neonacistických demonstrací v okolních vesnicích. Nepomohlo ani pořádat koncerty v severních Čechách s tím, že by část diváků přijela z Německa. A úspěch neměla ani snaha o širší hudební záběr, kdy na neonacistických akcích začaly vystupovat spřízněné blackmetalové kapely tíhnoucí k neonacismu nebo kapely náckovského pokusu o vytvoření vlastní hardcoreové scény, a organizátoři nezřídka tratili nemalé sumy.

2008, Vysoká Srbská. Metalovo - coreový koncert Priorität 18, Before The War, White Knuckle Driver (USA), Racial Purity (D), Painful Awakening (D). 60 platících a prodělek.





S tím, jak v letech 2006-2007 přestala policie pronásledovat (nejen) vnější projevy neonacismu, na demonstracích se objevovali lidé s motivy triček silně za hranou zákona o "podpoře a propagaci", z nichž některá bylo možno koupit legálně na internetu nebo v krámě, ačkoli dříve se jednalo o exkluzivní zboží předávané z ruky do ruky, tak rostla ochota a odhodlání prezentovat své koncerty veřejně. Vrcholem pak byl loňský koncert v Ochozi u Brna, organizovaný skupinou neonacistů pohybujících se mezi staršími aktivisty, Národním odporem Brno a brněnským nazichuligánským gangem JKG (Johny Kentus Gang). Koncert samotný sice řadu diváků otrávil, hlavní hvězda Saga vystupovala na half-playback, metal nudil, někteří avizovaní nehráli, playlist byl špatně rozvržen a i tak nedodržen. Ale mediální reklamní masáž způsobila, že platících diváků přišlo skoro 400 a při vysokém vstupném byla akce zisková.

Činovník Dělnické strany Pavel Procházka s hlavní hvězdou. Neonacistický koncert v Ochozi u Brna.

Koncert Bully Boys plánovaný na 27. června měl být marketingovou syntézou všech dosavadních pokusů.

- Bully Boys se mezi českými neonacisty těší značné oblibě

- měl se konat nedaleko u hranic s Polskem a Německem a byl avizován i na polských a německých neonacistických diskusních fórech

- složení kapel se snaží nabídnout každému něco: zahraniční oldschool legendy (Bully Boys, Bound for Glory), domácí oldschool (Attack), metal (Before the God) i neonacistický hardcore (Moshpit, H8machine)

- pozvánka byla šířena naprosto veřejně

- koncert byl prezentován jako akce legální Dělnické strany a k politicky pojaté příležitosti (volby do EP)

- že se koncertu chytnou media se nabízelo samo sebou

2006, Verona Itálie. Bully Boys na podiu a vztyčené pravice

Souvislost s tímto plánovaným koncertem a úterním zátahem na české neonacisty se více než nabízí. Jak jsme si ukázali, perzekuce proti neonacistickým koncertům se pohybuje po sinusoidě a po několika letech nečinnosti a přehlížení policie vždy provede medializovaný exemplární zátah s domovními prohlídkami na 10 až 20 neonacistů, kteří se okolo pořádání koncertů pohybují. A koncert Bully Boys k tomu dal důvod, neboť díky odlišné americké tradici v chápání svobody slova se tahle kapela nemusí schovávat za žádné jinotaje. Kam Dělnické strana dospěla ve svém už naprosto neskrývaném paktování se s neonacisty, můžeme ukázat na tom, jak vlastně tvorba téhle kapely vypadá. Ještě dalších šest milionů, Rozpalte pece a na obalu CD fotografie kremační pece vyhlazovacího tábora Osvětim. Texty také stojí za to.

Fire Up The Ovens

They roll with time through history. Their crimes are there for all the world to see. Another circle of hate and lies - The parasite that never seems to die.
Leave no stone unturned - We"re gonna burn till the last jew burns! Fire up the ovens, fire up the ovens! Fire up the ovens - Let"s do it again!
The final war is coming fast - Payback for their crimes all at last. They roll with time through history - Their crimes are there for all the world to see.
If we survive, no jew will cause we"re crazy peckerwoods and we love to kill. Fire up the ovens, fire up the ovens! Fire up the ovens - Let"s do it again!
Leave no stone unturned - We"re gonna burn till the last jew burns! Fire up the ovens, fire up the ovens! Fire up the ovens - Let"s do it again!

Rozpalme pece

Prostupují celými dějinami. Jejich zločiny má každý před očima. Další kruh nenávisti a lží - vypadá to, že paraziti nikdy nevymřou.
Nezůstane na kameni kámen - budeme pálit, dokud poslední žid neshoří. Rozpalme pece, rozpalme pece, rozpalme pece - udělejme to zas.
Den zúčtování přichází rychle - odplata za jejich zločiny nakonec přišla. Prostupují celými dějinami. Jejich zločiny má každý před očima.
Jestli přežijeme, žádný žid už neřekne, že jsme blbý skini a rádi zabíjíme. Rozpalme pece, rozpalme pece, rozpalme pece - udělejme to zas.
Nezůstane na kameni kámen - budeme pálit, dokud poslední žid neshoří. Rozpalme pece, rozpalme pece, rozpalme pece - udělejme to zas.

Six Million More

You know what was in this? Zyklon-B! You remember? What the Nazis had? Listen! Empty! This was used, man! This was actually used. I wonder how many kikes this little can took out!

They"re on the media night and day looking for sympathy - Yeah! The Holocaust, the crystal night don"t mean a thing to me - No!

(Sieg Heil) The world can"t (Sieg) take much more (Heil) of this Zionist interventions - (Sieg Heil) The only fool (Sieg) proof plan (Heil) is mass extermination!

Six million more! Six million more!

All across the nation the people hear their lies - Yeah! They see the propaganda, but they don’t ask why - No!

(Sieg Heil) The world can"t (Sieg) take much more (Heil) of this Zionist interventions - (Sieg Heil) The only fool (Sieg) proof plan (Heil) is mass extermination!

Six million more! Six million more!

Six million more! Six million more! Six million more! Six million more! Six million more! Six million more! Six million more! Six million more!

Jestě dalších šest milionů.

Víš, co v tom bylo? Zyklon B! Vzpomínáš, co nacisti měli? Poslouchej. Prázdná. Byla použita, kámo. Dumám, kolik židáků sprovodila ze světa.

Dnem i nocí jsou v médiích, snaží se získat sympatie - Jo!. Holocaust a Křištálová noc pro mě nic neznamenají - Ne!

(Sieg Heil) Svět nesnese (Sieg) další sionistické (Heil) vměšování. (Sieg Heil) Jeden bláhový (Sieg) vyzkoušený plán (Heil) je masové vyhlazení.

Jestě dalších šest milionů. Jestě dalších šest milionů.

Napříč světem lidé slyší jejich lži - Jo! Vidí jejich propagandu a neptají se proč - Ne!

(Sieg Heil) Svět nesnese (Sieg) další sionistické (Heil) vměšování. (Sieg Heil) Jeden bláhový (Sieg) vyzkoušený plán (Heil) je masové vyhlazení.

Ještě dalších šest milionů. Jestě dalších šest milionů.

Ještě dalších šest milionů. Ještě dalších šest milionů. Ještě dalších šest milionů. Ještě dalších šest milionů. Ještě dalších šest milionů. Ještě dalších šest milionů. Jestě dalších šest milionů. Ještě dalších šest milionů.

Potřebuje tohle nějaký další komentář? A fakt, že zřejmě pohár přetekl, není jediný důvod ke včerejšímu zásahu. Díky sílící objednávce po perzekuci neonacistů se dá předvést mediálně vděčné převážení zadržených a tiskové konference, k čemuž se mnohem lépe hodí koncerty než třeba analytická až politologická snaha rozebírat neonacistické tiskoviny nebo kriminalistická práce. Navíc se dá očekávat, že s včerejším zátahem koncertů ubude. Jejich počet je snadno měřitelný a statisticky zpracovatelný údaj, na kterém bude možno ukázat fungování státní represe, která ale žádné řešení nepřinese. Silně se vnucuje i souvislost mezi tím, že Dělnická strana patrně zinkasuje tři čtvrtě milionu korun za volby a pokud budou neonacističtí aktivisté obžalováni a souzeni, vznikne zcela pochopitelně tlak, aby minimálně část peněz byla použita na jejich obhajobu. A to je věc, kde represivní složky mohou jen získat, buď peníze skončí v rukou draze placených advokátů, nebo mezi neonacisty dojde k neshodám.

Zajímavé je angažmá zakladatele Národního odporu, Filipa Vávry. Ten se nyní snaží na zadržení svých soukmenovců zviditelnit a dostat se opět do médií. Vávra při své sebeprezentaci v nejmenším nedbá na to, že svými mediálními výroky o "organizátorech koncertů" a o tom, že o zátahu věděli dopředu, zadrženým může jedině přitížit. Naopak vyzval k veřejnému protestu a nevyloučil, že by mohl přerůst do násilné podoby. Připomeňme si, že to byl právě on, kdo stál za iniciováním pokusů o pogromy v Litvínově a Přerově, které ve svém důsledku vedly k politické objednávce na stíhání neonacistických projevů, zpřísnění shromažďovacího zákona a volání po boji s "extremismem". Když jsme byli malí, škádlívali jsme jednou řečnickou otázkou: Blbej nebo navedenej?

Po napsání tohoto článku se v médiích objevila spekulace, že důvodem zadržení je výše vzpomínaný neonacistický koncert, který proběhl minulý rok v Ochozi u Brna. Tomu sice nasvědčuje, že případ dozoruje státní zastupitelství pro Brno venkov, nicméně je v naprostém rozporu s poznatky a informacemi, které o koncertě v Ochozi máme.