Středa 1/9/2010

Spuštění blogu Studovna.antifa.cz

Vzhledem k tomu, že způsob práce, který jsme zvolili, sebou přináší i potřebu celoživotního vzdělávání, rozhodli jsme se uvést blog Studovna.antifa.cz. Budeme zde přinášet v pravidelných intervalech společensko-vědní články uveřejněné v odborných časopisech, zajímavé texty, polemiky, diplomové a dizertační práce, jejichž téma se nějakým způsobem dotýká našich aktivit.

Doufáme, že se nám podaří vrhnout trochu více světla na to, proč zastáváme naše stanoviska: že se nejedná pouze o svévolnou chuť revoltovat či provokovat, ale o postoje, které mají své pevné racionální zdůvodnění.

Nebudeme se omezovat pouze na příspěvky od ideově spřízněných autorů, primárním kritériem bude relevance článku ke konkrétním tématům. Nicméně plánujeme občas přinášet i texty přímo od našich ideových oponentů: a to především z konzervativní či liberálně-tržní části názorového spektra.

Kvalitní obeznámenost s argumentací oponentů považujeme za předpoklad adekvátní kritiky a zároveň jsme přesvědčeni, že naše stanoviska jsou v konfrontaci schopná prokázat životaschopnost. Koneckonců pokud by tomu tak nebylo, bylo by to důvodem k jejich opuštění.

Přestože texty nebudou vždy jednoduché ke čtení, věříme, že si najdou svoje pravidelné čtenáře a případně se z blogu stane prostor kritické, nepředpojaté, ale přitom poučné diskuze.