Sobota 21/8/2010

SCREAM fest 11.9.

 SCREAM FEST je projekt vzniklý z iniciativy asociace ALERTA, který propojuje antiautoritářskou politiku, protest, vzdor a angažovanost s tvořivou zábavou, uměním a alternativní kulturou. Jde o kolektivní snahu sjednocovat lidi skrze vyjadřování společných idejí. Spíše než se stát podívanou pro pasivní publikum se však SCREAM FEST snaží být motivací k aktivitě samotných účastníků a účastnic. Důraz je přitom kladen především na různé projevy přímé akce – tedy nezprostředkovaného jednání. Přímou akcí však není míněn pouze taktický postup při dosahování dílčích cílů, ale především etický princip a snaha jej zakotvit v základech společeského uspořádání. Princip přímé akce vychází z přesvědčení, že úsilí při dosahování sociálně spravedlivé a ekologicky udržitelné společnosti musí být výrazem nezprostředkovaného jednání jedinců a jejich kooperace. Jinými slovy, že je nežádoucí, aby společenský pohyb, rozhodovací procesy a sociální uspořádání byly v režii stranického předvoje nebo jiných uskupeních zakotvených ve struktuře zastupitelské demokracie a státotvorné politiky.

SREAM FEST se koná v sobotu 11.9. 2010 v Mostě a start je v 10:00 hodin v parku za budovou SHD ( ul. Bělehradská ). Na místě bude mnohožánrová hudební a divadelní produkce, výstava, přednáška, projevy jednotlivců a skupin, informační stánky a další zajímavosti. V odpoledních hodinách bude následovat karnevalový průvod centrem Mostu po kterém bude pokačovat hudební koncert.

Více:

http://alerta.s.cz/SCREAM_FEST_UVOD.html