Sobota 21/1/2006

Report z akce v Trenčíně

V piatok 13.1. sa konala v Trenčíne prednáška na tému Antifašizmus, ktorú poriadala Priama akcia.
Prednáška, ktorej sa zúčastnilo asi 50 ľudí, bola rozdelená na tri časti. Na úvod boli prítomní oboznámení
so vznikom a historickým vývojom fašizmu, od jeho počiatkov v Taliansku v 20-tych rokoch 20.storočia,
cez jeho prechod k nacizmu v Nemecku, až k tomu, že šírenie tejto ideológie sa neskončilo ani po druhej
svetovej vojne. Boli spomenuté jeho hlavné znaky - otvorené násilie, xenofóbia, akcent na národ a silného
vodcu, militarizmus a korporatívna ekonomika. V nemeckom nacizme sa k tomu pripojil ešte najmä
radikálny antisemitizmus. Historická skúsenosť očividne ukázala čo sa skrýva za "vznešenými ideálmi"
fašizmu a nacizmu - potlačenie akejkoľvek slobody názoru a rozdelenie ľudí na nepotrebných, vykoris-
ťovaných a vyvolenú elitu. Nepríjemné je poznanie, že tieto nehumánne ideológie majú svoje pevné
zázemie vrámci kapitalistického systému a pokiaľ sa tento ocitne v kríze, jeho elity sú pripravené použiť
fašizmus a nacizmus na udržanie svojho postavenia. Dá sa povedať, že v súčasnosti sa práve takáto kríza
odohráva, takže treba byť stále ostražitý, aby sa situácia spred 80 rokov neopakovala.

Toho sa týkala aj druhá časť prednášky, kde sa hovorilo o prostriedkoch, ktoré možno v súčasnosti
použiť proti fašistom a neonacistom. Spomenutá bola metóda združenia Ľudia proti rasizmu, ktoré
spolupracuje s policajnými zložkami, ktorým podáva informácie o aktívnych fašistoch a neonacistoch.
Väčšina prítomných ale s týmto postojom nesúhlasila a odmietla spoluprácu s ministerstvom vnútra,
ktoré má vlastnú predstavu o boji proti "extrémistom". Pre nich sú to rovnako fašisti, ako tí/tie, ktorí
stoja na "ľavej" strane barikády. Ako legitímny prostriedok bolo uznané aj násilie, keďže to hojne
používa aj druhá strana a niekedy /či väčšinou/ jednoducho nič iné na nich neplatí. A okrem toho
samozrejme monitoring, informovanie o fašistických aktivitách, či podpora a zakladanie antifa skupín.
Trochu na škodu bolo, že k tejto téme sa nerozvinula neskôr diskusia, kde sa prítomní mohli podeliť
s ostatnými o svoje osobné skúsenosti.

Nasledovala tretia časť prednášky, ktorá sa týkala pripravovaného zákona o extrémizme. Definícia
extrémizmu v tomto pripravovanom zákone je veľmi nebezpečná a môže sa týkať prakticky kohokoľvek,
kto vyjadrí nejaký negatívny či "protisystémový" názor na verejnosti. Je tu do očí bijúca snaha o obme-
dzenie slobody prejavu a celkovo to nesie znaky politiky, ktorú presadzujú vo svete USA. Ten ich
súčasný systém sa síce nenazýva fašizmom, ale má s ním až príliš veľa spoločných znakov... Takže je
treba voči tomuto pripravovanému zákonu protestovať, aby neprešiel. Svoj protest už vyjadrili viaceré
ľudskoprávne, ekologické či iné neautoritárske organizácie. /napr. vyjadrenie PA-MAP pozri na
www.priamaakcia.sk/.

Keďže čas tlačil, hneď po prednáške za začal koncert punkových skupín, kde vystúpili DIES IRAE,
ŽELEZNÁ KOLÓNA a ILÚZIA. Na akcii sa aj distribuovali prevažne anarchistické materiály a zadarmo
sa rozdávalo najnovšie vydanie spravodaja Antifašista. Akcia bola vydarená, nazi ani kukláči sa neukázali
a ľudia sa bavili do 2 ráno. Dovidenia hádam v ďalších mestách.

Ak máš záujem usporiadať podobnú akciu vo svojom meste, kontaktuj PA-MAP, napríklad na:
ba(zavináč)priamaakcia(bodka)sk.