Úterý 14/2/2006

Porazili mocné levně a spolehlivě

www.antifa.czLoni koncem září otiskl dánský pravicově-konzervativní deník ‘Jyllands-Posten’ první z dnes již proslulých karikatur, dánský premiér odmítl možnost omluvy a dal tak základ frázi pro naivní lidi, že Evropa bojuje za své hodnoty, především svobodu slova. Už i české noviny otiskly Proroka Mohameda s bombou, žádné si nedovolily vyvážit to karikaturou Mojžíše s buldozerem bořícím obydlený palestinský dům. I proto je těžké tu frázi brát vážně, navíc je pravdě bližší konstatování, že cenzura je mrtva, ale ožily jiné podobné mechanismy. Čím se liší „módní“ politická korektnost od odmítnuté autocenzury? Zveřejněním karikatur také pokračuje staletý spor, v němž zbytek světa stále odmítá přijmout letité přesvědčování západního společenství, že právě ono má právo a povinnost dbát na rozvoj civilizace.

To se v 19.století ohánělo slovy politika Julese Ferryho „vyšší rasy mají právo nad rasami nižšími, poněvadž mají povinnost tyto rasy civilizovat“. Zbytečnost zvaná státy porodila zrůdnost zvanou kolonialismus. Teorie a zákony o právu a povinnosti kolonizovat vzaly za své, zmizela i koloniální panství. Ve Francii, rodišti fráze o svobodě národů, však dodnes většina dotázaných věří, že kolonialismus byl pro oběti učiněným požehnáním. Zákon tam ještě před pár týdny nařizoval školní výuku o jeho pozitivní roli. Také obdivovali Napoleona při příležitosti jeho vítězství u Slavkova, právě když vyšla kniha „Napoleonovy zločiny“. Claude Ribbe v ní popisuje obnovu otrokářství v kolébce lidských práv (1802) i masakry černochů iniciované „oblíbeným“ císařem, psal o tom i Respekt 6/2006 na str.10.

Ve století dvacátém jistý Hitler razil tezi o historickém úkolu árijské rasy a německého národa zlepšit svět. Dlouho byl mezinárodně váženým politikem, každý Čech a Češka ví o podpoře které se mu dostalo v Mnichově. Ani s tímhle svinstvem jsme se nevypořádali: Tisíce nových nácků pochodovaly před pár dny Drážďanami s přesvědčením, že „Árijcům se nesmělo stát, co dělali jiným“. Do českých škol hákoši posílají publikace, že opravdový holocaust začal, až válka zasáhla i země agresorů, Německa a Japonska. Jak blízký je jim jistý G.W.Bush, když 31.1.2006 mluvil o závazcích svého národa a že bez amerického vůdcovství by byl svět mnohem nebezpečnější?

Máme operaci „Trvalá svoboda“, o níž psal ze SRN pro Právo 10.2.2006 Petr Schnur: „v mnoha částech světa probíhá válka vedená za pomoci tajných služeb naprosto nerovnými prostředky – ekonomickými, vojenskými i psychologickými. Neodehrává se na evropské, americké či australské půdě a agresory nejsou „muslimové“. O civilních obětech ‘křesťanských’ bomb se buď mlčí, nebo jsme pro ně vynalezli pitoreskní názvy typu ‘humanitární bombardování’, ‘kolaterální škody’. Tisíce mrtvých a zmrzačených muslimů vnímáme nejvýš jako anonymní statistiku. Probíhající válku, která není ničím jiným než projevem moderního neokolonialismu, je nutné legitimovat strachem před ‘barbary’ – recept starý jak civilizace sama. Nelze vyloučit, že právě tady je nutné hledat důvod toho zdánlivě iracionálního řetězcového zveřejnění primitivním a hloupých karikatur: založit požár, zapojit do jeho ‘hašení’ Evropu a ekonomicko-politickou expanzi tak konečně přeměnit v nábožensko-civilizační konflikt.“

Přesně tohle začalo napadat i mě, když začaly znít fráze ve stylu Hitlera a Brežněva o obětech a „násilnostech které přece někdo musí řídit“ a ‘křesťanští’ ministři obrany se sešli, aby projednali posílení ‘sil rychlé reakce’. Ve stínu zpráv o „muslimském násilí“ zůstává násilí ‘našich’ strojů s lidskou tváří na potlačování lidské nespokojenosti: Ty české zvládly v roce 2004 starce a dámu u soudu v Přerově, v roce 2005 mládež při CzechTeku, letos v rámci operace „Trvalá svoboda“ rozehnaly demonstraci Afghánců a Afghánek podobně úspěšně jako jejich předchůdci protesty Čechů a Češek před Listopadem. Co na to říkají čeští nacionalisté ohánějící se frázemi typu „Čech může být vězněm, nikdy žalářníkem“? (Tahle je od Svatopluka Čecha.)

Ve světle mediální kampaně proti ‘fanatismu muslimů’ vypadají ‘naši’ vůdci silových rezortů jako tvorové na svém místě. Pokud se snad chystáte jim zatleskat, nechte prosím ruce dole. Dle jiných zpráv už ‘naši’ tuhle válku prohrávají. Stačilo, aby se ‘fanatičtí muslimové’, podobně jako nedávno Američané, uchýlili i k bojkotu ‘našeho’ zboží. Rapidně se snížily zisky nejen z dánského mléka, ale i jiných firem, třeba těch které drahými léky pečují o zdraví ‘muslimů’. Jako na potvrzení slov že manažeři ‘demokratických států’ mohou mít úspěch jen zajišťují-li zisky, okamžitě zmlkly hlasy typu Cyril Svoboda volající že Evropa se semkne na podporu Dánska a svobody slova. Představitel EU Solana odjel směrem východním a ujišťuje muslimy že EU nedopustí, aby se opakovaly urážky islámu. Naivové mají po iluzích a my si připomněli, jak se poráží mocní ‘našeho’ světa rychle levně a spolehlivě: K ničemu budou ‘manažerům demokracie’ síly rychlého i jiného nasazení, když nebudou schopni zajistit zisky!