Pondělí 1/8/2011

O politickém pozadí Breivikova útoku

„Jestliže někteří norští politici, novináři a komentátoři automaticky pracují s myšlenkou muslimské hrozby či muslimské invaze do Evropy, není absurdní, že v takové konstelaci někdo uvěří, že jsme ve válce a vyrukuje do politické debaty se zbraní v ruce jako Breivik.“ říká aktivista z norského Osla v rozhovoru pro Antifašistickou akci.

 

Proč si Anders Behring Breivik (dále jen ABB) vybral ke svému útoku zrovna kemp sociálně demokratické mládeže?
Zřejmě proto, že viděl v Norské straně práce (Det Norske Arbeiderpart, dále jen DNA) nejvlivnější politickou sílu v Norsku. A podle něj právě tato strana nesla největší odpovědnost za vpuštění muslimů do země. Proto zaútočil na ně a nikoli např. na radikální aktivisty, jejichž vliv nepovažoval za tak výrazný.

ABB není neonacista, ale spíše křesťanský fundamentalista bojující jeho slovy proti "islámu, multikulturalismu a kulturnímu marxismu". Můžeš prosím nastínit „nahnědlé“ politický struktury, skupiny a organizace v Norsku – ať již parlamentní či mimoparlamentní?
ABB psal na nejrůznější internetová fóra. Jedním z nich je islamofobní www.dokument.no, které se v mnohém překrývá s jeho ideologií. Podobná fóra zastřešují v několika případech politické organizace, z nichž nejznámější je SIAN (Stop islamizaci Norska), která je velmi silně pro-izraelská a extrémně proti-muslimská. Sice mají jen několik aktivních členů, ale byli schopni pod masivní policejní ochranou uspořádat řadu demonstrací. Proti jejich akcím se vždy postavilo pětkrát až desetkrát více protidemonstrantů. Oni, stejně jako další menší skupiny věděli a ví, že demonstrace mohou díky odporu proti nim pořádat jen pod policejní ochranou.
Mezi lety 2001-2005 byl ABB rovněž členem populistické a xenofobní Fremskrittspartiet (Strany pokroku, dále jen FRP). FRP má několik prominentních členů – z nichž dva nejznámější jsou Per Willy Amundsen a Christian Tybring-Gjedde – kteří sdílí mnoho myšlenek Breivika ohledně islámu a multikulturalismu. V FRP je však ale mnoho silně pravicových liberálů, které zajímá daleko víc volnotržní kapitalismus než imigrace, ale zároveň mají i členy, pro které je boj proti imigraci a islámu politickým tématem. FRP je obecně strana velmi dobře organizovaná a s velkým vlivem, fakticky ale mají řadu členů a sympatizantů, kteří nesdílí extrémně eurocentrické názory Breivika. Proto si myslím, že strana bude muset nyní zaujmout přísnější stanovisko proti vlastním nejextrémnějším politikům, členům a sympatizantům co se názoru na islám týče.
ABB nebyl členem marginální Norské ligy obrany, která je sesterskou organizací britské protimuslimské EDL – English Defence League, s jejímiž některými členy udržoval ABB kontakty a dokonce se účastnil několika jejich demonstrací v Anglii.

"Novodobí křižáci z FRP: Christian Tybring-Gjedde a Per Willy Amundsen"

Můžeš nám říci ještě něco více k FRP, k jejich historii a hlavním politickým tématům?
FRP začala jako strana proti vysokým daním a imigraci – tedy klasická protestní strana s pravicově-populistickou optikou. Téměř každý významnější starší norský neonacista byl někdy v minulosti členem této strany, ale byl později buď vyhozen kvůli svým názorům či ze strany vystoupil, protože dospěl k názoru, že ústřední politickou myšlenkou FRP je především proměna Norska do méně sociálnědemokratické společnosti, která bude mít blíže k USA než ke Švédsku. FRP požadují obecně přísnější politiku proti imigraci a samozřejmě méně imigrantů v Norsku – zejména těch z muslimských zemí. Chtějí silnější policejní složky, tvrdší tresty a větší kontrolu společnosti. Jejich současnou politickou profilaci bych spíše přirovnal k republikánům z USA než ke klasicky pravicově populistickým Švédským demokratům či Lidové straně Dánska, protože z ekonomického hlediska jsou velmi zaměření na podporu volného trhu.

Proti společnému nepříteli - proti muslimům

Existují užší vazby norských proti-muslimských uskupení na neonacistické skupiny z Norska i zahraničí? ABB kromě vztahu s britskou EDL přispíval na švédské nacistické fórum Nordisk…
Švédští neonacisté a anti-džihádistické a extrémně-křesťanské skupiny se nemají příliš v lásce. Díval jsem do diskuzí norské verze fóra Nordisk a tamější neonacisté nazývají Breivika sionistou a zednářem, spekulují o zapojení Izraele v celé věci atp. Nutno dodat, že norští neonacisté jsou nyní velmi slabí a po útocích Breivika zřejmě ještě více oslabí. Křesťanští fundamentalisté a islamofobní skupiny zase veřejně nazývají Breivika neonacistou. Přestože existují určitá propojení kolem otázek imigrace a boje proti islámu, je vcelku patrné, že existují jasné názorové neshody a štěpení mezi neonacistickýma skupinami jako Švédské hnutí odporu, norské Vigrid a skupiny inspirované Anglickou ligou obrany (jako např. Nordická, Švédská či Norská liga obrany, SIAN atp.). Je jasné, že EDL byla v kontaktu s ABB, ale myslím si, že neměla ponětí o jeho plánech.

Čím si vysvětluješ, že se FRP stala v posledních volbách druhou nejsilnější stranou v Norsku?
Kromě toho, že řada lidí slyší na slogany volající po přísnějších trestech a nižších daních, je hlavním důvodem arogance ostatních politických stran vůči sociálně slabým lidem z dělnického prostředí a obecně nízkopříjmových skupin. Sociální demokraté i socialisté částečně přestali bojovat proti chudobě, neoliberalismu a do určité míry přestali mluvit o ekonomice přívětivé k chudým. FRP předstírají, že podporují chudé, obyčejné lidí a rovněž mají velmi efektivní systém propagandy.

S jakými stranami mimo Norsko FRP spolupracují a komu se podle tebe nejvíce podobají?
Jejich spojenci je vládní dánská strana Venstre (což v překladu pro někoho asi poněkud paradoxně znamená Levice, přestože má velmi podobnou politiku s FRP). O dalších spojencích nevím. Velmi se jim zamlouvají britští toryové, američtí republikáni a další konzervativní a neo-konzervativní strany v Evropě. Tvrdí, že nesouhlasí s extrémně pravicovými stranami jako je Národní fronta ve Francii či Švédští demokraté, ale ve skutečnosti s nimi mají mnoho společného. Řekl bych, že v realitě je FRP mixem toryů a francouzské Národní fronty.

Můžeš nám přiblížit kořeny norského anti-islamismu a boje proti multikulturalismu?
Antiislamismus se v Norsku objevil díky obrovské podpoře Izraele a rovněž antipatiemi vůči Palestincům v křesťanských kruzích, které jsou nejsilnější v západní a jižní části země. FRP a do určité míry i Norská liga obrany mají v řadách křesťanů své stoupence.
Boj proti multikulturalismu se stal velkým tématem v 80.letech, kdy FRP a tehdy sílící neonacistické hnutí pořádali akce proti imigrantům. Další podobné hnutí s názvem Lidové hnutí proti imigraci se zrodilo rovněž v těchto letech, ale skončilo již na začátku 90.let díky aktivitám antifašistického hnutí. Neonacistické hnutí v 90.letech rovněž hodně oslabilo a téměř skončilo poté, co jeden neonacista zabil v roce 2001 norského patnáctiletého kluka tmavší pleti. Pouze náboženská a extrémně antisemitská sekta Vigrid vyznávající nacistické okultismy apod. přežila 90.léta a přežívá dodneška, i když je dalece vzdálena od možnosti rekrutovat více členů či působit jako úspěšné politické uskupení. Dnešní nejsilnější a nejlépe organizované proti-islámské skupiny fungují v FRP, Norské lize obrany, v SIAN a z části na internetových fórech. Dodnes jsou velmi aktivní na fórech a v politických debatách (díky FRP), ale nebyli schopni přenést své ideje do ulic nebo praxe vůbec.

ABB několikrát ve svém manifestu zmiňuje názory českého prezidenta Klause. Je jeho postava, respektive jsou jeho nacionalistické a konzervativní představy všeobecně známy v Norsku?
O jeho názorech ani o něm jsem neslyšel.

Řada politologů, psychologů i masmédií, včetně těch českých, vykreslují činy Breivika jako činy psychopatického šílence, kde politická a ideologická motivace nesehrála téměř žádnou roli. Co si o tom myslíš ty? Jak důležitá byla politická motivace Breivika ke spáchání takového teroru?
Já si myslím, že politická motivace sehrála velmi důležitou roli. V posledních letech – po útoku z 11. září 2001 – je politická debata dominovaná strachem a do určité míry i živená nenávistí proti muslimům a islámskému světu. Debata je chronicky eurocentrická a dokonce i některé levicové skupiny argumentují nadřazeností západní civilizace vůči muslimskému barbarství. Politické diskuse se tedy hodně točily a točí kolem strachu a podezřívání a myslím si, že je zřejmé, že ABB jimi byl velmi ovlivněn. Jestliže norští politici, novináři a komentátoři z celého politického spektra automaticky pracují s myšlenkou muslimské hrozby či myšlenkou muslimské invaze do Evropy, není absurdní že v takové konstelaci někdo uvěří, že jsme ve válce a vyrukuje do politické debaty se zbraní v ruce jako Breivik.

Změnil se jazyk norských médií, když se ukázalo, že útočníkem není muslimský nýbrž křesťanský fundamentalista?
Zaznamenal jsem pouze jednoho komentátora ze státní televize, který říkal půl hodiny po vybuchnutí bomby, že za útoky musí díky jejich rozsáhlosti stát Al-Káida. Někteří sice spekulovali, že by to mohli spáchat islámští fundamentalisté, ale z mé zkušenosti vím, že norská média nereagují jako ta americká. Norská média byla zdrženlivá předtím, než se zjistilo, že útočníkem je norský blonďák. Jazyk médií se příliš nezměnil. Ale kdyby útočníkem byl skutečně islamista, tón norských médií by byl jiný než je nyní a více by se zaměřoval na muslimskou hrozbu.

Jaké následky bude mít útok Breivika na 1. FRP, 2. norské muslimy a 3. antifašistické a antirasistické kruhy v Norsku?
1. Myslím si, že FRP ztratí 3-4% hlasů v příštích volbách. Možná ztratí dokonce více, budou muset změnit styl jejich proslovů a řečí. Nemohou pokračovat v šíření strachu a nenávisti vůči muslimům a nemohou vyřvávat, že multikulturní společnost je nemožná. Rovněž se zbaví nejvýraznějších extrémních osob ve straně. FRP je velmi autoritativní strana a disponuje neobyčejně efektivními metodami, jak se zbavit lidí, kteří se znelíbili stranickému vedení. Aktuální problém strany rovněž je, že její dva vůdci se významným způsobem podíleli na šíření proti-islámských nálad do společnosti.
2. Muslimové se budou zřejmě cítit více jako součást norské společnosti. Je možné již vidět náznaky takových tendencí, ale musíme za ně hodně bojovat, protože lidé snadno zapomínají.
3. Antifašistickým a antirasistickým skupinám se již nyní dostává velké podpory, ale budeme muset chvíli počkat na to, jak se věc vyvine. Lidé z mnoha politických skupin (anarchisté, socialisté, sociální demokraté, odboráři) nyní diskutují o nutnosti založit novou a širokou organizaci.

Děkujeme za rozhovor.