Úterý 24/8/2010

Nový ideologický koncept českých neonacistů?

Mezi českou neonacistickou scénou koluje návrh nové ideologické a taktické koncepce. Některé z bodů se dají označit jako rozumné, jiné vzbuzují úsměv na tváři.

Mezi českou neonacistickou scénou koluje návrh nové ideologické a taktické koncepce. Některé z bodů se dají označit jako rozumné ("distanc od neonacismu tak jak je znám z televize", reakce na lokální problémy) jiné vzbuzují úsměv na tváři ("celkově žádat dialog s režimem", dovolávání se Karla Kryla). Návrh dobře ilustruje odklon ideologů neonacistické scény od levicových a revolučních strasseristických myšlenek, které ji v letech 2007 až 2009 ovlivňovaly, a příklon k pravici. Ideologické vakuum po strasserismu tak v budoucnu možná vyplní směs vycházející z italského (neo)fašismu, hra na národní identitu a kverulantské opozičnictví ve stylu Petra Cibulky.

Podobné návrhy se v rámci české neonacistické scény objevují pravidelně od devadesátých let. Obvykle obsahují v podstatě totožné návrhy. Nikdy však nedošlo k doporučovaným změnám, neboť ty jsou ze svého principu zcela protikladné k očekáváním, která většina neonacistů vůči své scéně cítí. Od vzniku Bohemia Hammer Skins, přes Blood and Honour, Národní odpor i Autonomní nacionalisty (včetně odboček k pololegalistické ultrapravici typu Národního koprorativismu nebo Národní cti), neonacistická scéna ve svém přetváření reaguje a z části neguje předchozí vývoj, ale nikdy se jí nepodařilo překročit svůj stín. Hlavním tahákem pro "řadovou základnu" je image a pocit fyzické převahy a s ním spojené nahodilé násilí. Bez těchto dvou atribututů ztrácí neonacistická scéna relevanci a menšina taktičtěji smýšlejících jedinců na tom nemůže nic změnit.

1) NEDÁVAT SYSTÉMU ZÁMINKY PROTO, ABY MOHL ZASÁHNOUT.
Nesmíme dát systému záminku. Systém nás sleduje, a snaží se nám připsat každou špatnost aby mohl zasáhnout. Toho se asi nikdy nezbavíme, oni nepřestanou. Ale pole jejich působnosti se jim značně vyklidí. Musíme se snažit a vyvíjet veškeré úsilí pro to, abychom měli co nejméně problémů. A aby byly ty dané problémy natolik banální, že by se nad nimi měla začít kroutit hlavou i většinová společnost. Jakmile nebude záminky, bude muset StB represe omluvit něčím jiným.

2) NAŠIM CÍLEM JE UKÁZAT NA TO, ŽE TI KTEŘÍ MLUVÍ ZA MYŠLENKU SVOBODY JI SAMI ZRAZUJÍ.
Potřeba odvolávat se na ústavu, mezinárodní dohody apod. A tím dokázat co je režim zač.

3) IDEA SVOBODY
protitotalitářství, přímá demokracie, referenda, tyhle věci propagovat

4) IMAGE 4.ODBOJE
Postava Karla Kryla – hlavně jeho písně, upozorňování společnosti na sametový podvod a zneužití jejich chtíče po svobodě, mluvit o privatizaci, a o podvodech na lidech – havel, občanské fórum. Odboj totiž vzniknul vždy, když v zemi byl nastolen totalitní režim. Pozn. Boužel z historie víme co byl Beneš zač, a co k nám do země přinesl. Víme že zneužil důvěřivosti obyčejných lidí. JE PROSTĚ NUTNÉ VYTVOŘIT MYŠLENOKOVÝ PROUD PROTI TOTALITNÍMU REŽIMU

5)NUTNOST ALTERNATIVY – STANOVENÍ NAŠICH POSTOJŮ -> MANIFEST
Musíme se zpolitizovat. Ať chceme nebo ne. Prozatím je naše hnutí velmi podobné Antifě. Neberte to jako urážku. Ale jako kritiku. A bez kritiky není pokroku. Zatím je to boj proti něčemu, ale není nabídnuta alternativa. Zatím je to jen parta nespokojených lidí. Bez cíle prostě nelze absolbovat žádnou cestu. Chybí něco, pod co by se mohl člověk i podepsat. Pokud má náš boj mít vyšší smysl, musí mít přesně stanovené cíle a program. Hodně lidí se bude muset zbavit toho co mělo rádo a k čemu mělo nějaký citový vztah aby v budoucnu mohli vystupovat jako skutečná pro-národní opozice. Prostě bude se muset zapomenout na všechny ty svastiky, reichy apod.
Agro a rváči
Takoví lidé jsou možná větší škodnou než-li média v rukou sionistů. Svým chováním totiž splňují mediální kvótu typického "nácka". A škodí celkovému úsilí. Lidé potom nemají problém uvěřit tomu co vidí v televizi. Jejich "boj" se omezuje na mlácení lidí jiné subkultury. Omezený člověk nemůže chápat skutečnosti. Neuvědomuje si že takový hoper alá fyfty cent je vlastně oběť režimu.
My Nechceme soudit oběti, ale viníky... A díky takovým lidem nás nemůže nikdo brát nikdy nikdo vážně. Můžeme psát kolik článků chceme, můžeme pomáhat českým lidem jak chceme i kdybychom se na hlavu postavili a svých matek zřekli, všechno úsilí bude marné díky těmto zbloudilcům. My můžeme kohokoliv podnítit k uvažování, ale jakmile se na ulici dotyčný setká s někým kdo k němu cítí nenávist pouze za to co poslouchá/co nosí, jsou všechna naše slova marná.

6)DISTANC OD NEONACISMU
(tak jak je znám z televize svastiky viz výše), AGRO – Dokud to nenastane, nepohneme se dále.

7)DISTANC OD NÁSILÍ – JE TO POUZE PROSTŘEDEK K OBRANĚ KDYŽ JSOU VŠECHNY JINÉ PROSTŘEDKY VYČERPÁNY

tak jako v janově, přerově, kdy nic jiného skutečně nezbývalo. A TÍM NESPLŇOVAT POŽADAVKY MÉDIÍ. Nesmíme dovolit, aby dobrá myšlenka zahynula na špatný čin několika bláznů.

8)VYUŽITÍ I FORMY NENÁSILNÉHO KREATIVNÍHO ODPORU
– viz dělnická mládež v Brně a kostýmech Je nutno sepsat nějaký text, který by ukazoval na nešvary režimu, a na jeho zločinnost. K tomuto článku (petice proti režimu) připojit arch s kolonkami na podpisy a nechat jej podepisovat obyčejnými lidmi. V minulosti byl použito něco podobného, jmenovalo se to dvatisíce slov.

9) V PŘÍPADĚ PROVOKACÍ TISKU ŽÁDAT ZŮČASTNĚNÍ SE DIALOGU
CELKOVĚ ŽÁDAT DIALOG S REŽIMEM.

10) Identitářství a upuštění od "hospodského" rasismu11) pružná reakce, na lokální problémy (úkol samostatné buňky a jedinců samotných)