Středa 10/3/2010

Neexistující členové AN se distancují od DS

Na webu Autonomních nacionalistů vyšel článek, ve kterém se tato organizace (a několik dalších) distancuje od Dělnické strany. Samotný text, zveřejněný na webu Autonomních nacionalistů, není svým obsahem nijak překvapující a shrnuje fakta již známá. Skutečnost, že dojde k tahanicím o peníze z více než sedmisettisícového státního příspěvku, které část aktivistů bude chtít použít na pomoc stíhaným, jsme prorokovali už v červnu 2009.

O tom, jak každodenní chod strany postupně na úkor neonacistických špiček přechází na lokální agroskiny a rasistické podivíny, jsme psali na podzim. To, že jsou sourozenci Šlégrovi obviňováni mosteckými neonacisty z konfidentství a krádeží, víte už od  října 2008.

Jiří Šlégr a kocour se štítem v barvách Třetí říše a Lucie Šlégrová s devíti Thorovými kladivy na krku a jedním s polevou

Nyní sami Autonomní nacionalisté veřejně přiznali, že informace Antifašistické akce byly správné. Samozřejmě potěší i množství špíny, které autoři prohlášení vylili na hlavy svých dosavadních spolubojovníků - obvinění z arogance, hlouposti, neschopnosti a alkoholismu patří mezi ty mírnější. A k pláči nad lakotou a arogancí vedení Dělnické strany se dá říct jen to, že vykřikovat hesla o solidaritě ještě neznamená, že dotyčný skutečně nějakou solidaritu projeví.

Kuriózní vložkou je opakované popírání Autonomních nacionalistů, že by měli nějaké členy. Pomineme-li zjevný rozpor mezi tvrzením o neexistenci členstva a tím, že uskupení, které nemá členy, pořádá demonstrace, má na nich projevy přednášené jejich jménem, spravuje webové stránky a jménem uskupení vydává "oficiální prohlášení", udeří nás do očí jiná věc. Autonomní neonacisté v jednom a tom samém dokumentu totiž popírají, že by měli členy, přesně: "žádné členství v AN nevedeme", a zároveň hned v samotném jeho úvodu mluví o "členech buněk Autonomních Nacionalistů".

Janov, štíty s logem Autonomních nacionalistů a Dělnické strany pospolu

Ona věta - "Díky naprosté ignoraci, díky naprosto bezprecedentní zradě členů buněk Autonomních Nacionalistů a hlavně díky úplné nesolidaritě a neschopnosti spolupráce, se tímto Autonomní Nacionalisté oficiálně distancují od Dělnické Strany (sociální spravedlnosti)." ale obsahuje ještě jeden gól do vlastní sítě Autonomních nacionalistů. Ti vyčítají DS zradu členů svých buněk, svých členů a "oficiálně se distancují" od DS z důvodu nesolidarity a neschopnosti od Dělnické strany. Zapomínají na to, že až dosud s ní, podle svých jiných prohlášení, neměli nikdy nic společného a žádní členové Autonomních nacionalistů neexistují. To, co se pracně snažil dokazovat u soudu s DS advokát Tomáš Sokol angažovaný vládou, tak autoři prohlášení AN „provařili“ v jediném článku.

Prohlášení je podepsáno jako kolektivní dílo Autonomních nacionalistů, blogu Svobodných prostor, "Svobodné mládeže" a "aktivistů svobodného odporu". "Svobodná mládež" a "aktivisté svobodného odporu" patří od roku 2007 mezi sebepojmenování Národního odporu pro vlastní veřejnou prezentaci, ale zde je patrně myšlen blog svobodnamladez.blogspot.com. Nevěříme, že by dokument, už pro svou gramatickou a stylistickou formu, prošel nějakým schvalovacím procesem mezi všemi aktivisty AN a jejich buňkami. Důležité bude, jak se zachovají členové vedoucích regionálních struktur Dělnické strany, kteří zároveň patří ke špičkám politického křídla Národního odporu, jako jsou Tomáš Málek (NO Brno), Milan Hroch (NO Vysočina) nebo Jiří Bárta (NO Vysočina). Důležitým ukazatelem bude, jak se k prohlášení postaví server Národního odporu odpor.org, který je pod kontrolou aktivistů s užšími vazbami na vedení DS, než mají nebo měli ti z nacionaliste.com. Není nepravděpodobná ani varianta, že Národní odpor, respektive jeho politické křídlo, DS neopustí.

 

Jeden z šéfů AN, Jiří Bunda, řeční na demonstraci Dělnické strany na Náměstí Jiřího z Poděbrad

Dosavadním vrcholem trendu odklonu neonacistických elit od DS byl 17. listopad 2009. Dělnická strana pořádala pobíhání sem a tam po Mostě Legií v čele se skupinou nazi-skinheadů v bomberech s plechovkami piva. Aktivisté a aktivistky sdružení okolo dosud aktivních veteránů z časů Blood and Honour, Národního odporu, Resistance Wonen Unity a Autonomních nacionalistů (v několika případech šlo zároveň o členy Dělnické strany) dali přednost benefiční plavbě na parníku s výstižným nápisem "Jedeme do ZOO". S asociály z Mostu Legií si ovšem neměli moc co vyčítat, neboť se, věrni sloganu o cestě do ZOO, na parníku část z nich opila. Následný konflikt s policií na nábřeží byl na neonacistických webech později líčen stylem: "Policie bránila pronárodním aktivistům v opuštění lodě." Fakt, že méně opilá část normálně odešla a konflikt pozorovala ze zábradlí u chodníku, jen dokresluje tradici, že se neonacisté rádi staví do role obětí i tam, kde to není zcela na místě.

Samotný průběh dne se ale stal spouštěcím mechanizmem pro změnu kurzu, kdy neonacistické špičky již neskrývaně líčily Dělnickou stranu svými vlastními slovy jako: "Bandu asociálních a buranů vedených instalatérem Vandasem, co nosí pořád tu samou veksláckou bundu a k ní patrně stále tu samou červenou košili". Uvěřitelnosti dodával i mediální obraz akce DS, podpořený napadením dvou novinářů, a dlouho pod pokličkou držené rozpory a zášť začaly vyplouvat na povrch. Pro dokreslení "vážnosti situace" lze dodat, že řada neonacistů, včetně členů DS a jejích kandidátů ve volbách, opustila na svém zamilovaném komunitním serveru Facebook klub "Dělnická strana" a stala se členy již zavedeného klubu "Nesnáším Dělnickou stranu".

 

Bez komentáře

Pokud se někdy objeví spekulace, že prohlášení na webu Autonomních nacionalistů je účelovou snahou znevěrohodnit spolupráci mezi DS a neonacistickými uskupeními, můžeme ho už teď odmítnout. Kromě toho, že prohlášení paradoxně dokazuje, že tato spolupráce existovala, je jinak v naprostém souladu s našimi dlouhodobými poznatky o vzájemných vztazích Dělnické strany a řady organizovaných neonacistů. DS pro ně ztratila půvab a ani samotná partaj už organizované neonacisty nepotřebuje. Ti jí v minulosti dodali aktivistickou základnu po republice, příchuť zakázaného ovoce i atraktivitu pro rozptýlená neonacisticky smýšlející individua, která v minulosti toužila zejména po nedosažitelném členství v Národním odporu. Z těchto lidí, společně s bývalými sládkovci, nyní formuje DS svou aktivistickou základnu. Prohlášením skončila jedna z etap vývoje české neonacistické scény a je možné, že DS do budoucna nebude nacionálně socialistická (rozuměj nacistická), ale spíš xenofobní, populistická, fašizující a šovinistická - a to i přes případné zachování angažmá špiček politického křídla Národního odporu. Rostoucí počet sládkovců v jejích strukturách, stejně jako nahrazení loga odvozeného od hitlerovské Pracovní fronty logem s inspiračním vlivem od Vlámského bloku, to naznačuje.

Prohlášení Autonomních nacionalistů samozřejmě notně zahýbalo žlučí příznivcům DS, a tak se na všech diskuzních fórech žhaví dráty. Oficiální reakce Dělnické strany se ale Autonomní nacionalisté prý nedočkají. Jejich argumenty jsou údajně snůška lží a navíc Dělnická strana žádné Autonomní nacionalisty nezná a s žádnými nikdy nespolupracovala. Tím méně prý bude reagovat na nějaké anonymní lži z internetu. Reakce si však neodpouští mládež napojená na DS a názorně ukazuje svou absenci soudnosti, kterou AN tolik kritizují. Autonomní nacionalisté jsou podle nich ve skutečnosti projekt jednoho člověka, za celými AN stojí "antifa", s AN byli jen problémy a navíc nemají co mluvit o opilství, protože dvě hvězdy "Pochodu proti slova" jsou podle nich členové Autonomních nacionalistů.

Ani mezi samotnými „nacionalisty“ však není nijak jasno, zda byl tento krok ze strany AN skutečně rozumný (což opět posiluje naše přesvědčení, že text nebyl konzultován ani v rámci samotných AN) a některé reakce dosavadních příznivců AN svědčí o nevoli, kterou prohlášení vyvolalo i mezi nimi. Zcela alibisticky se pak k celé věci postavil web Radical Boys, který zveřejnil článek s všeříkajícím názvem „Rozkol?“, kde se přímo uvádí: „…jsme v celé záležitosti neutrální a ve své podstatě nás to ani moc nezajímá…“. Přesto o záležitosti „která je moc nezajímá“ cítí potřebu vydat článek, ve kterém se snaží hájit postoj Autonomních nacionalistů. Současně se snaží ale nevystupovat přímo proti DS jako celku a snaží zachovat dojem neutrality, s čímž ovšem kontrastuje vysmívání se příznivcům strany.

Jinak se k tomu postavil blog Svobodný prostor. Ten nejprve uveřejnil prohlášení AN (a především je uváděn i jako jeho spoluautor), poté poněkud alibisticky převzal z jiného blogu text „Když se dva perou…“, který si naopak vůči AN nebere servítky: „Od té doby co se objevili zvěsti o další razii, která nepochybně přijde, připadalo mi jako by si AN nasrali do gatí. V několika článcích se mezi řádky, distancovali od totalitních ideologií, které zejména v 20. století postihly některé státy světa. Po delší době z jejich stránek zmizel odkaz na státem označovaný ,,neonacistický“ portál odpor.org. Inu teď jsme hodní hoši bojující za svobodu a tím pádem se nás razie netýkají.„ Pod tímto článek se rozjela ostrá debata, kterou doporučujeme k přečtení.