Neděle 18/10/2015

Konference v Senátu pod záštitou Zemana: expertiza na poli konspiračních teorií, hoaxů a ezoteriky

Konspirátoři, ezoterici a pravicový sociolog se mají 27. 10. sejít na půdě Senátu, aby pod záštitou Miloše Zemana odborně diskutovali téma imigrace. Někteří například tvrdí, že Barack Obama je muslimský chalífa nebo že Islámský stát je oddíl americké armády, kterou sionisty ovládané USA používají proti Evropě.

 

Když se měl v Počátkách na Pelhřimovsku konat koncert kapely Ortel, tak se vůči němu ohradili dva senátoři — Milan Štěch a Václav Láska — a vznikla petice za jeho zrušení. Ještě předtím se však Václav Láska ohradil proti akcím s účastí předsedkyně francouzské ultrapravicové strany Front Nationale Marine Le Pen konané pod záštitou Úsvitu na půdě Parlamentu s názvem „Evropané ve službách Islámského státu“ a „Mír v Evropě a prosperita po EU“.

27. října se má v hlavním jednacím sále Senátu konat „prestižní akce pod záštitou prezidenta republiky“ s názvem „Konference Evropa, imigrace a islám“. Účastníci této konference by se ale spíše lépe vyjímali na panelové diskuzi v Počáteckém kulturním domě, zakončené tancovačkou s hudebním doprovodem Ortelu. Vypadá to, jako kdyby senát rukavici hozenou parlamentem pozvedl a nabídl konferenci, která Marine Le Pen strčí svou úrovní do kapsy. Podívejme se tedy, jaké hvězdy zde mají zazářit.

Procenta sem, procenta tam

Příspěvek pod názvem „Bezpečnostní rizika masové imigrace do Evropy“ si pro posluchače nachystá bývalý český policista a příslušník Útvaru speciálních operací Vojenské policie, poručík ve výslužbě na Ministerstvu obrany ČR, profesionální hráč golfu handicapovaných a od srpna 2015 předseda hnutí Úsvit — Národní koalice Miroslav Lidinský.

V jeho nedávném příspěvku například tvrdí, že 65 % evropských muslimů nadřazuje šáríu našim zákonům a doporučuje si přečíst německou studii Eurislam. Lidinský pro jistotu neodkazuje na studii přímo, ale zřejmě má na mysli studii, kterou v letech 2009 až 2012 připravovala holandská organizace Eurislam. Pokud ano, pak lze jen stručně konstatovat, že tato jinak velmi zajímavá studie žádný takový údaj neobsahuje. Obsahuje však například pozitivní hodnocení demokracie mezi imigranty do jednotlivých Evropských zemí (strana 67) — doslova zde stojí „Podpora demokracie mezi muslimy a ne-muslimy se zdá být celkem srovnatelná.“ Jediné místo, kde se v této studii mluví o právu Šaría, je na straně 63, kde muslimští představitelé uvádějí, která témata způsobují největší oddělení od nemuslimské populace. Šaría a její důležitost v tomto případě jako hlavní problém uvádí 1,4 % respondentů (v absolutních číslech je to jeden respondent z 69 oslovených).

Nakupte si brožury

Další dva z přednášejících na této konferenci — Bill Warner a Milan Podlipný — zastupují organizaci „Center for the Study of Political Islam“ (CSPI) založenou roku 2014. Jak se zdá z webové prezentace organizace, jedná se primárně o snahu vytáhnout nějaké peníze z kapes těch, kdo ji navštíví.

Fyzik a matematik Bill Warner (vlastním jménem William Bryan French) bývá oslavován na stránkách skupin typu IvČRN jako „jeden z největších znalců Islámu“. Jistý problém představuje fakt, že Bill Warner nemá vzdělání, které by ho k podobnému titulu opravňovalo, a neumí například ani arabsky (což sám přiznává), což bychom patrně od „největšího znalce“ očekávali. Při bližším pohledu na stránky CSPI si můžeme všimnout jistého teleshoppingového mustru, kdy si ve vybraných „akcích“ můžete za 100 dolarů zakoupit vybrané publikace a následně se stát profesionálním islamofobem. Stránka nabízí samozřejmě i ochutnávky, které vždy velmi brzy skončí na nabídce „Získejte audioknihu se sebevzdělávacím kurzem na úrovni 1 zdarma a přihlaste se k odběru našeho vzdělávacího newsletteru “ a dá se očekávat, že velmi brzy budete nuceni sáhnout po své kreditní kartě.

Ohledně islámu má Bill Warner celkem jasno, když v jedné z ukázek píše:

Základy islámu tvoří Pět pilířů: jihád, podrobení, dualita a Kafír. Jakmile porozumíte těmto pojmům, porozumíte tomu, jak politický islám zničil civilizaci na 1400 let.

O kvalitě vědecké práce produkované CSPI nás může přesvědčit i infografika, která se objevila na jejich Facebooku. Doporučujeme si ji srovnat s heslem, které se tématu původu názvu Hindúkuš věnuje na wikipedii. V principu autor infografiky použil manipulativní techniku, která je tak klasická pro islamofoby, ale i pro příznivce konspiračních teorií. Vybral si jednu interpretaci z mnoha, významově ji posunul a předkládá jako nesporný fakt, který má dokládat brutalitu islámu. Takto vyskládaná selektivně vybraná fakta potom propojují dohromady do jedné islamofobní konstrukce, která představuje islám jako čiré zlo. O tom, že se jedná o jasné porušení vědecké etiky, asi nemusí být řeč.

Expertiza CSPI v praxi

Při bližším pohledu tedy můžeme tvrdit, že Bill Warner se rozhodně nedá považovat za „jednoho z největších znalců islámu“, ale spíše za šikovného obchodníka, který po událostech 11. září pochopil, že se strach z islámu dá dobře zpeněžit. Titulem pro jeho „expertizu“ je tedy zřejmě především to, že sdílí s IvČRN jejich islamofobní postoje. Ty ho dokonce dostaly i na stránku americké organizace Southern Poverty Law Center zabývající se od roku 1971 problematikou rasismu.

Milan Podlipný je, spolu s Viktorií Toropovou, záhadnou postavou, byť se o něm lze dozvědět to, že je v představenstvu CSPI a zároveň nejspíše stále pojišťovacím agentem Partners Financial Services, a.s.. Možná právě zde získává fundovanost od majitele a odborníka na cokoli Pavla Kohouta.

Spisovatelovo okénko

Benjamin Kuras je relativně známým spisovatelem, který se dal na dráhu islamoklasta ve velkém stylu. Prozkoumejme tedy jeho erudici na jednom z jeho posledních textů, kde se vypořádává s příspěvkem Tomáše Halíka pro Lidové noviny. Můžeme si vybrat například tuto část:

Vymýšlí si, že terorismus a tzv. Islámský stát jasně odsoudily „nejvyšší islámské právní a náboženské autority“, aniž by uvedl jedinou, tím méně některou z těch „nejvyšších“. Podle všech zpráv dostupných informovanému sledovateli islámských událostí, je jediná vysoká islámská autorita, která Islámský stát odsoudila jako „neislámský“, americký chalíf Barack Hussein Obama, zatímco z oněch čtyř nejvyšších dodnes Islámský stát a jeho terorismus za „neislámské chování“ neoznačila žádná. Ignorance, lež, nebo psychická porucha?

„Informovaný pozorovatel Kuras“ zde navazuje na linii konspiračních teorií, které označují amerického prezidenta Baraka Obamu za tajně praktikujícího muslima, zde dokonce za chalífu (v jiných variacích těchto teorií je Obama naopak označován za ateistu, či dokonce za antikrista). Dále se zdá, že Benjamin Kuras nikdy nezahlédl otevřený dopis muslimských učenců Al-Bagdádímu a všem bojovníkům tzv. Islámského státu, kde odsuzují jejich praktiky. Zároveň také ignoruje vyjádření velkého muftího Saudské Arábie z roku 2014 a byť je pravda, že učenci nejvýznamnější sunnitské univerzity Al Azhar odmítli ISIS označit za nemuslimy, jejich skutky odsoudili a volali po přísném, až drakonickém potrestání.

Vzhledem k tomu, jak snadné je nalezení všech těchto textů (a mnoha dalších), jeví se nám ignorance „odborníka“ Kurase jako záměr. Od jeho přednášky „Zákony šaria a evropská dhimmikracie“ tak můžeme očekávat selektivní výklad reality, která ignoruje cokoliv, co je v rozporu s Kurasovým předem daným přesvědčením. Ani Kuras není odborníkem na téma, o kterém by měl hovořit, vystudoval anglistiku a pracuje celý život jako spisovatel a překladatel.

Naštvané mámy

Dalším příspěvkem prestižní konference bude přednáška Evy Hrindové na téma „Vliv migrační krize na aktivity občanského odporu – Blok proti islámu, Naštvané matky“. Eva Hrindová si svou největší slávu prožila v červenci, kdy napsala hrubě nevkusný text „Jak nedostat rakovinu — nešťastná kampaň nešťastné Lucie“, kde vydedukovala, že Lucie Bittalová dostala rakovinu snad i proto, že napálila pořadatele nenávistné demonstrace a pokazila si tím svojí karmu. Paní Hrindová je stavební inženýrkou, která se ale celý svůj pracovní život zabývá otázkami PR a její expertizu na islámské záležitosti tak tvoří především to, že je zakladatelkou organizace „Naštvané matky“ a také aktivistkou hnutí IvČRN, které ji k vystoupení na této konferenci zjevně delegovalo.

Svůj sofistikovaný přístup k islámu shrnuje v příspěvku: „Prodavačka moudřejší než elitní novinář“, kde razí tezi, že lidé, kteří nesledují média, jsou lépe informováni než ti, kteří je sledují, protože jejich mysl není naplněna lží a omyly. Proto podle ní i obyčejná prodavačka ví (na rozdíl od sebestředných akademiků), že islám je „zlo“ a tečka. To, jak to bez sledování médií daná prodavačka pozná, když u nás prakticky žádní muslimové nežijí, se od Hrindové nedozvíme. Fetišizace lidové moudrosti a pohrdání všemi, kteří nejsou ochotni na „první dobrou“ odsoudit islám jako univerzální zlo, pak prostupuje celou tvorbu Hrindové. Celkově argumentaci „Naštvaných matek“ dobře shrnul příspěvek ve webovém magazínu A2larm: Nesmyslné tvrzení „Vím líp než Vy, co je třeba, protože jsem matka“ prostupuje celou argumentaci, do které se dostávají prvky ezoteriky, sociobiologie i hoaxu. O ezoterice ještě uslyšíme.

Trocha tantry

O „Postavení ženy v islámu“ bude na konferenci hovořit jedna z velkých favoritek Martina Konvičky, Béatrice „Hekaté“ Radosa, exmuslimka, protiislámská aktivistka, členka akční rady Bloku proti islámu, a také tantrička, jogínka, čarodějka a feministka. Můžeme předpokládat, že její příspěvek se bude točit kolem témat, které zpracovává na svém blogu a které lze nejspíše shrnout jejími slovy:

Žena je v islámu po ruce pouze k osouložení a rození dětí. Je nositelkou hříchu. Její svoboda, její nadání, talent, intuice a smyslnost vzbuzují stud, pohoršení a vztek.

Všimněte si, jak moc je v citované pasáži, i jinde v textu, akcentovaná sexualita, která je úhelným kamenem takřka všech delších výtvorů Martina Konvičky (k tomu lze doporučit autentický přepis rozhovoru ohledně „nikábic“). V případě Béatrice to ale dává větší smysl, neboť je provozovatelkou masážního tantrického salonu Tárá Temple v Praze na Žižkově, kde si kromě masáží (včetně BDSM varianty) můžete dopřát také „mystiq tantru“, nebo „psychowellnes“.

Polemizovat s jejími texty je nad rámec našeho článku, ale jako ukázkový příklad toho, že ženy mají v islámských zemích různé možnosti a postavení, připomeňme prezidentku nejlidnatější muslimské země — Indonésie — Megawati Sukarnoputri a premiérku druhé největší muslimské země — Pákistánu — Bénazír Bhuttové.

Jogínka, čarodějka, feministka a exmuslimka v jednom

Béatrice Radosa také není specialistkou na islám v klasickém slova smyslu, od ostatních vystupujících ji ale odlišuje osobní zkušenost, kterou jako konvertitka s tímto náboženstvím má. Dříve vášnivá muslimka, nyní neméně vášnivá odpůrkyně islámu (v tomto směru ne nepodobná dalšímu českému ex-konvertitovi a současnému isalomofobovi Lukáši Lhoťanovi, se kterým ji spojuje zejména upřímná a oboustranná nenávist) představuje jednu z nejvýraznějších tváří IvČRN.

Beatrice o Lukáši Lhoťanovi

Modrý pták

Dalším přednášejícím je Ivo Strejček, člen správní rady Institutu Václava Klause a poslanec Evropského parlamentu v letech 2004–2014, který přednese řeč na téma Imigrace jako jeden z projevů krize EU. O jejím obsahu si zatím můžeme nechat pouze zdát, ale pokud mu s ním pomáhalo jeho pohádkových 13 asistentů, pak musíme počítat s opravdu kvalitním kusem. Určitý obrázek si můžeme udělat z jeho stanoviska k aktuální politické situaci formované tzv. běženeckou krizí, kde píše:

Zdrojem migrantské krize je chaos a válka na Středním Východě (Irák, Sýrie, Afghánistán), zbytečné oslabování Bašara Asada v Sýrii Západem (kde zřejmě správně začíná jednat Rusko) a účelové (v podstatě protizápadní) jednání Turecka.

Prostřední teze, totiž o zbytečném oslabování Bašara Asada, je v dnešní době velmi sporná a její původ můžeme hledat nejspíše přímo ve výrocích Bašara Assada. V současnosti to však vypadá, že jeho případné setrvání u moci imigrantskou krizi nevyřeší. Již dnes uprchlíci ze Sýrie tvrdí, že utíkají primárně před Assadem. Samozřejmě je situace kolem Sýrie extrémně komplikovaná a ani přímočaré odstavení Assada nemusí vést ke klidu, ale například k velkému ohrožení alávitské menšiny, z níž Assad pochází.

Záhada skrytá v číslech

Pan sociolog

Jako předposlední nám zůstal čerstvý držitel doktorátu ze sociologie Petr Hampl s přednáškou „Sociální konstrukce reality jako nástroj islamizace i deislamizace“. Hampl se v poslední době chtěl blýsknout na přednášce Pegidy v Německu, kde chtěl dát Němcům možnost odčinit vinu za zabíjení židů během druhé světové války zastavením islamizace Evropy a oznámit určitou podobnost mezi Angelou Merkelovou a Adolfem Hitlerem. Odvážný projev Hampl nakonec zkrátil, náš tip je, že se spíše zalekl toho, že by nebyl odměněn bouřlivým potleskem, ale řádnou nakládačkou.

Před akcí

Po akci

Hampl se rád prezentuje jako obránce západních hodnot. Jak taková obrana vypadá v praxi? Tak, že například uprchlíka z válečné zóny, kde proti sobě bojuje několik diktátorských režimů, předá diktátorovi — Bašaru Assadovi.

Dalším humorným aspektem je Hamplova sociologická erudice, kdy sice sám o sobě tvrdí, že je autorem průlomového sociologického textu (své dizertace), ale bližší pohled, který přinesla Johana Chylíková ze Sociologického Ústavu ČR, ukazuje na závěry, které nejsou podepřeny ani korektní metodologií ani patřičnými daty. Hampl sám se s kritikou vypořádává tradičně západní obranou: sexistickým napadením intelektu tazatelky jakožto ženy. Pro další informace můžete sledovat polo-odbornou a polo-satirickou stránku „Petr Hampl mi nechce vysvětlit svoji průlomovou dizertaci“.

Asdareel a pyramidy, aneb to nejlepší na konec

Celá akce je pořádaná spolkem, který nese vznešený název „Institut mezikulturních studií“, založeným v roce 2012. Honosnost organizace jemně kalí fakt, že jejím jménem vystupuje pouze amatérský astrolog Václav Janoušek ze Strany práv občanů (dříve Zemanovci) a jistá Viktoria Toropová (její jméno se dá dohledat pouze ve spojení s chystanou konferencí). Jediné informace o institutu najdeme na Facebooku, kde má stránka celých 21 lajků a poslední příspěvek z listopadu roku 2014.

Reprezentanivní, nejspíše kompletní a jediná dostupná prezentace institutu

Václav „Asdareel“ Janoušek (jak si říká na svém facebookovém profilu) má nezpochybnitelnou erudici na poli ezoteriky, astrologie a BDSM, na tato témata je léta velmi aktivním diskutérem napříč českými diskusními servery a zakladatelem webu Černá Luna. Mimochodem vyhraněně submisivní sexuální orientace Václava Janouška je také živým vyvrácením teze Martina Konvičky, že odpůrci islámu jsou dominantní, zatímco odpůrci islamofobie jsou „subínci“.

Václav „Asdareel“ Janoušek

Co se týče islámu, je erudice Václava Janouška dle našeho názoru komplikovanější. Václav Janoušek je vystudovaným ekonomem, který učí na VŠ. Pro ověření jeho kompetencí v oblasti islámu doporučujeme pročíst rozhovor tohoto člena Mensy pro Parlamentní listy z června letošního roku a zároveň si otevřít stránku s nejoblíbenějšími hoaxy a nepravdivými informacemi, co se imigrace a islámu týče. Budete si moci odškrtávat jeden za druhým. Pro ty, kdo nemají náladu nebo žaludek na celý rozhovor, uvádíme jen několik krátkých citátů:

„Podíváme-li se na fotografie těchto uprchlíků, vidíme samé mladé muže ve vojenském věku, dobře živené a vysportované, kteří mají u sebe tablety, smartphony apod. Tak přece nevypadá uprchlík, který si stěží zachránil holý život...“
„Obávám se, že uprchlíků před válkou nebo násilím je mezi těmito imigranty jen naprosté minimum a v drtivé většině se opravdu jedná o ekonomické imigranty, a to v tom lepším případě. Obávám se však, že mezi těmito imigranty bude nemalé procento teroristů, potenciálních teroristů a bojovníků Islámského státu, kteří přicházejí, aby bojovali proti Evropě.“
„Zvýšená kriminalita, znásilňování apod. jde v drtivé většině případů právě na vrub neevropských přistěhovalců. Švédsko, dříve jedna z nejbezpečnějších a nejspořádanějších zemí na světě, se dostalo v počtu znásilnění na počet obyvatel na třetí místo ve světe, hned za Jihoafrickou republiku a Botswanu.“
„Každou chvíli čteme v novinách o tom, že v nějaké škole se ruší vánoční besídky, o Vánocích se na náměstích přestávají rozsvěcet vánoční stromečky, aby se neuráželi muslimové.“
„Znám lidi z hnutí Islám v České republice nechceme i lidi z nově vzniknuvšího Bloku proti islámu. Můžu zcela odpovědně prohlásit, že se nejedná o žádné extremisty.“

Zaměřme se teď na jednotlivé citace, abychom ověřili, jak odolají kritičtějšímu pohledu.

  • „...vidíme samé mladé muže ve vojenském věku...“: Ano, jsou zde převážně mladí muži, ale to není nic nového a je to pochopitelné, vzhledem k náročnosti některých cest, kterými se migranti do Evropy dostávají, a vyšší šanci získat v Evropě práci.
  • „...v drtivé většině se opravdu jedná o ekonomické imigranty...“: Uprchlíků, kteří mají podle zákonů Evropských zemí právo na azyl a nejsou považováni za ekonomické migranty, je až 70%.
  • „Švédsko [...] se dostalo v počtu znásilnění na počet obyvatel na třetí místo ve světe, hned za Jihoafrickou republiku a Botswanu.“ Toto je jeden z nejslavnějších HOAXů, který trpí na dvou frontách. Za prvé, vyšší počet znásilnění je způsoben změnou metodiky a jejím extrémním zpřísněním, které nemá nikde v Evropě obdoby. Za druhé, Ve Švédsku se v průzkumech nesmí uvádět etnicita pachatelů.
  • „...o Vánocích se na náměstích přestávají rozsvěcet vánoční stromečky, aby se neuráželi muslimové“: Zde se jedná o mnohokrát vyvrácený hoax, který vznikl na základě pokusu v Bruselu z roku 2012, kdy byla použita plastika napodobující vánoční strom, která ale nijak nesouvisela s muslimskou komunitou. K této aféře se vyjádřil i jeden z nejvyšších představitelů Belgických muslimů: „Semsettin Ugurlu, chairman of the Belgian Muslim Executive, representing the Muslim community in Belgium, said his organisation did not mind any kind of Christmas tree. "We know we are living in a country with a Christian culture, we take no offence over a traditional Christmas tree," he said.“
  • „Můžu zcela odpovědně prohlásit, že se nejedná o žádné extremisty.“ Přímo ve vedení IvČRN neznáme nikoho s vyloženě tzv „extrémistickou“ minulostí, avšak IVČRN nedělá žádný problém s takovými lidmi aktivně a opakovaně spolupracovat

Dá se očekávat, že jeho příspěvky „Politická korektnost jako zdroj rezignace na obranu evropských hodnot“ a „Strategie obrany proti politickému islámu“ budou opravdu více než fundované, o čemž nás může přesvědčit i to, jakým způsobem se Asdareel k islámu - tedy přesněji řečeno k přiznané islamofobii - dostal.

Kam až vás dovede Prince of Persia

Možná se dočkáme i aktuálních zpráv o objevení Krystalových pyramid v Bermudském trojúhelníku.

Ale hlavně se můžeme těšit na šokující odhalení toho, kdo stojí za ISIS. Ano jsou to sionisty kontrolované Spojené státy americké.

Ano, hlavní organizátor konference o nebezpečí islámu, konané na půdě Senátu a se záštitou prezidenta republiky, se domnívá, že teroristická organizace Islámský stát byla vytvořena na popud sionistů, resp. jejich vazala USA (svatojiřská stuha v profilu Václava Janouška naznačuje, odkud vítr vane). Těšíme se na diskuzi s Benjaminem Kurasem, který se naopak domnívá, že prezident USA je muslimský chalífa. Je fascinující opět vidět, jak islamofobové, kteří se verbálně ohrazují proti jejich jakékoli podobnosti s antisemity, stojí už zase po boku lidí, kteří propagují bláboly o mezinárodním židovském spiknutí. Myslíte si, že je to náhoda? Samozřejmě, že ne.

Co říci závěrem

Jsme zvědavi, zda se avizovaná akce na půdě Senátu uskuteční, jistou komplikací může být, že Senát údajně s jejím konáním nedal oficiální souhlas a v neděli večer na pozvánce chybělo už i oficiální logo Senátu.

Vyjádření senátu a mluvčího prezidenta

Celá akce dobře dokumentuje, v jakém stavu je celé islamofobní hnutí u nás a koho dokáže ještě vydávat za „odborníka“ na téma islámu. V reálu je chystaná konference přehlídkou v nejlepším případě samouků, ale častěji prostě jen naprostých šarlatánů, egomaniaků a lidí, kteří si nedokáží ověřit ani nejzákladnější informace a raději je nahrazují hoaxy a konspiračními teoriemi. Ještě absurdněji pak celá akce vypadá, srovnáme-li ji se seminářem „Poznatky českých společenských vědců o imigraci do ČR v evropském kontextu“, který se uskutečnil v pátek 16. 10. na půdě Parlamentu ČR, kde se o kompetenci jednotlivých řečníků pochybuje mnohem hůře.

Dodatečným zajímavým zjištěním, je že konferenci spoluorganizuje senátor za SPO Jan Veleba, který jí nazývá „velkou mezinárodní konferencí“ (připomínáme, že je zde pouze jeden zahraniční účastník, který navíc dlouhodobě působí v českém prostředí) a zároveň se obává pozastavení této „špičkové konference“.

Jan Veleba se rozhovořil o špičkové konferenci

Aktualizace 23. 10.

Mizérie jedné z nejbizarnějších událostí na poli české islamofobie pokračuje. Po zrušení facebookového eventu akce pod přetlakem trollů a neschopnosti Václava „Asdareela“ Janouška korigovat neustávající proud dotazů na téma: „Přijede i Landa?“ a „Můj aktuální horoskop mně nedovoluje cestu do Prahy, co doporučejete?“, přichází další rána.
Dle aktuálních informací byla konference po stažení žádosti senátora Veleby přesunuta z půdy Senátu do prostor Divadelního sálu Emauzského opatství Vyšehrad. Následuje tedy logická otázka – jakým způsobem se postaví Benediktinské opatství k vystupování „expertů“ v oboru laciné ezoteriky, BDSM a antisemitských konspiračních teorií na vlastní půdě?
Situaci nadále pečlivě sledujeme. Pro odreagování v intermezzu doporučujeme shlédnout velmi originální záznam vystoupení autentického Čecha – Ing. Aleše Brichty na nedávné islamofobní demonstraci před Národním Muzeem, který evidentně užívá života z plné konvičky.
 

Aktualizace 26. 10.

Od naší poslední aktualizace utekl sotva víkend a máme zde další dílek do tragikomedie s názvem „KONFERENCE: Evropa, imigrace a islám“. Na základě posledních dohledatelných informací se celá událost přesunuje na kraj Prahy – do hotelu Svornost v Dolních Počernicích. K vývoji celé situace patří zmínit i vyjádření Emauz, které odpovídaly na dotazy, zda-li akce proběhne v jejich prostorech následujícím textem:

Organizátor akce nás mylně informoval o jejím zaměření a obsahu, tvrdil mj., že se nejedná o záležitost politických kruhů. Když jsme si informace doplnili, rezervaci sálu jsme zrušili.

Nestává se to často, ale v absolutním měřítku se lze takovým pro klášter nežádoucím akcím těžko vyhnout. Před několika lety měla ve stejném sále konferenci extremistická iniciativa Dost. Došlo k tomu proto, že sál objednal na své jméno někdo, kdo v Emauzích pořádal akce jiného typu a měl tedy důvěru. Samozřejmě ji zcela ztratil a nemohl už pak pořádat v Emauzích ani "své" akce.

Během několika dní tak došlo k vtipné anabázi konference z plánovaných prostor Senátu (pod záštitou Zemana) přes Emauzský klášter (kde již pořadatel záměrně lhal) po hotel na periférii Prahy. Nutno dodat, že z našeho pohledu tato útrpná cesta z Parlamentu na okraj zájmu zcela odpovídá „kvalitě a přínosu“ nejen účinkujících, ale ostatně i události jako takové.