Středa 8/2/2012

Kam bolševici, kam jdete?

Že se dá na anticikánismu v České republice vydělat, pochopil jako první politik po listopadu 1989 Miroslav Sládek (SPR-RSČ). Svými názory, ale i výrokem v parlamentu: „Cikáni by měli být trestně odpovědni již od narození, neboť to je jejich největší zločin“ , si zajistil jak popularitu, tak za stranické peníze i výstavbu luxusní vilu v jednom ze satelitních městeček v Brně-Útěchově. Pochopil to i křesťanský demokrat Jiří Čunek, který si jedno z biblických přikázání „Miluj bližního svého“ vyložil po svém a vystěhoval část vsetínským Romů do kontejnerových „bytových“ buněk za město, což do té doby relativně neznámému politikovi vyneslo ministerské křeslo.Celý vsetínský „projekt“ mimochodem skončil zhoršením situace a nesmyslným plýtváním finančních prostředků, jak dokazuje tato  analýza Masarykovy Univerzity.  V poslední době katapultovala vlna anticikánismu do víru politického dění i česko-japonského podnikatele Tomia Okamuru, který prohlásil: "O Dělnické straně píšeme, že je extremistická, ale čím doopravdy? V čem je například extrémní názor, že Cikáni by si měli založit vlastní stát a že Česká republika by měla podpořit jejich vystěhovalectví do země, odkud pochází jejich prapředci?"

Fakt, že se protiromské nálady snaží pravidelně využít nacionalisté a rasisté všech odrůd, není nic překvapujícího. Zajímavý je však pohled, se kterým přišli mladí „komunisté“ z obskurního spolku Svaz mladých komunistů Československa (SMKČ). Pro pochopení jejich skutečné podstaty jim však raději budeme rovnou říkat bolševici nebo chcete-li stalinisté. Nechme stranou, že na jejich propagačních materiálech jsou použity „osobnosti“ z normalizačního období v minulém režimu: generální tajemník KSČ Miloš Jakeš, náčelník lidových milicí a člen předsednictva KSČ Miroslav Štepán, nebo Karel Hoffmann, významný stranický funkcionář KSČ, který během srpnové invaze v roce 1968 nechal zastavit vysílání Československého rozhlasu, jenž burcoval lid do ulic.

Co ale opravdu zaujme, je podobná názorová linie s českými nacionalisty a rasisty člena SMKČ Jiřího Hráčeka na stránkách Svazu mladých komunistů Československa. V jeho reakci na článek Jana Mináře ze stalinistického časopisu Dialog „Má levice podporovat kosmopolitismus?“, se dočteme: Místo toho, aby tuto situaci radikálně stát řešil a zlikvidoval ghetta, rozložil celé jejich komunity a rozestěhoval je po jednotlivcích a oddělil jejich děti od již nepřevychovatelných rodičů a následně je zařadil do společnosti, tak jen postaví zeď, sveze je za město a rozdá jim sociální dávky, které prochlastají a profetují, nebo se je podobným způsobem snaží oddělit od zbytku společnosti, jen aby nemusel nic řešit. Naprosto zmizela prevence a zbyla jen represe anebo jen ignorování problému a jeho odsouvání stranou. To vše je ideální podhoubí pro bujení sociálních nepokojů a posilování fašistických a rasistických tendencí ve společnosti."

Zde vidíme, jak si bolševické pohrdání lidmi nezadá s rasistickými projevy neonacistů. Dokážeme si živě představit, jak by stát v podání bolševiků „situaci radikálně řešil a zlikvidoval ghetta, rozložil celé jejich komunity“.