Neděle 7/3/2010

Ještě jednou o serveru Policista.cz

Ještě jednou se vracíme k případu spolupracovníka neonacistů, redaktora serveru Policista.cz, Dušana Stuchlíka. Zatímco reakce neonacistů, o které si můžete přečíst v aktualizaci minulého článku, nás překvapila, reakce Stuchlíka a jeho magazínu nikterak překvapivá nebyla. Přesto i ona podle našeho názoru zasluhuje, aby jí byla věnována pozornost a to nikoli pro její věcnou podstatu, ale pro způsob a argumentaci, jakým je podložena.

 

Skutečnost, že server Policista.cz odmítl prostřednictvím svých redaktorů Lukáše Heinze, Petra Klinovského a samotného Dušana Stuchlíka, kterého se náš článek týkal, námi zveřejněné informace jako nepravdivé, není nic překvapivého. Co jiného také ostatně měli udělat. Způsob, jakým tak učinili, je však zarážející. Argumentaci Policisty.cz lze rozdělit na dvě složky, věcnou, racionální a ideologickou, iracionální. Nejprve se zastavme u té věcné, neboť v té si samotní šéfredaktoři, jak se říká, nakáleli do vlastního hnízda.

Jako jeden z našich mnoha argumentů, dosvědčující přátelské a kolegiální vazby Dušana Stuchlíka na neonacistickou scénu, jsme uvedli kauzu, kdy Stuchlík v případě opilecké šarvátky brněnských nazichuligánů v článku vycházel pouze z jejich verze událostí. Bez vědomí druhého šéfredaktora Lukáše Heinze pak vydal materiál vyhovující nazichuligánské interpretaci. V lidsky možná pochopitelné snaze obhájit sám sebe tvrdí Dušan Stuchlík v debatě: http://www.policista.cz/diskuze-clanek/661/ následující:
"V případě tohoto textu se ale Antifa.cz dopustila buď omylu, nebo vědomé lži, když zde dezinterpretovala naši vnitroredakční diskusi (bez komentáře ponechme, že vedenou prostřednictvím mobilních telefonů). Při přípravě informace o výše zmíněném střetu oslavujících fanoušků s policií jsme se totiž s kolegou dohodli, že on osloví a dá prostor pro vyjádření zasahujících policistů a já seženu informaci a pohled někoho z účastníků oslavy. Žádný z brněnských policistů ale této možnosti, vyjádřit se k průběhu incidentu, nevyužil." (Dušan Stuchlík 16:36:53 17. 02. 2010)

Nejenže tedy Stuchlík ve svých závorkách naznačuje, podobně jako jeho neonacističtí přátelé v diskusi na serveru hooligans.cz, že naše informace vycházejí ze znalosti jeho komunikace prostřednictvím mobilního telefonu, ale navíc zjevně nemluví pravdu a nezná obsah serveru, kterého je jedním ze šéfredaktorů. Naše informace totiž vycházejí z tvrzení, které na serveru Policista.cz umístil sám druhý šéfredaktor Lukáš Heinz, které najdete na adrese http://www.policista.cz/diskuze-clanek/nocni-stret-v-predvanocnim-brne-448/:
Dušan Stuchlík rozhodně není příznivcem pravicového ani levicového extrémismu. Snaží se dobrat pravdy vyslechnutím obou stran případného konfliktu. Nicméně v tomto článku chybí výpověď ze strany zasahujících policistů. Dušan mně žádal, abych kontaktoval někoho z policistů, kteří při zásahu v Brně byli. Bohužel se mi to nepodařilo najít nikoho ochotného jít se svoji verzí do boje. To svědčí o neustálem strachu policistů stát si za svým názorem a svými činy. (...) Nicméně dohodli jsem se s Dušanem, že pokud chybí svědectví ze strany zasahujících policistů, necháme celou věc u ledu a zkusíme oslovit zasahující policisty, až vychladnou emoce. Je tedy pro mně velkým překvapením, že článek vyšel v této verzi. Nicméně vás prosím abyste nezanevřeli na redakci policista.cz a tento článek brali jako pohled z druhé strany." (Lukáš Heinz 13:17:24 08. 01. 2009)

Opravdu nehodláme hodnotit tehdejší předvánoční brněnský konflikt, až na stylizaci brněnských nazichuligánů výhradně do role obětí, máme příliš mnoho zkušeností se zasahující pořádkovou policií na to, abychom si mysleli, že události proběhly výrazně jinak, než se popisuje. Faktem ale zůstává, že Stuchlík svůj text, motivovaný zřejmou snahou pomoci svým neonacistickým přátelům, vydal bez vědomí druhého šéfredaktora, v rozporu s jejich dohodou, což dnes popírá a dokonce naznačuje, že vycházíme ze znalosti jejich komunikace prostřednictvím mobilních telefonů. Ve skutečnosti jejich vnitroredakční spor jeho kolega ventiloval veřejně na stánkách magazínu, jehož jsou oba redaktoři, což jsme v našem původním textu jasně uvedli.

Stuchlík samozřejmě může ve svých nepravdách dál pokračovat. Může ze stránek tvrdit, že jsme si text Lukáše Heinze, který popírá jeho současná tvrzení a zesměšňuje jeho tezi o mobilních telefonech, vymysleli (předtím by ho ovšem měl ze stránek Policista.cz vymazat). V kontextu svého zacházení s fakty a realitou by pak následně mohl tvrdit, že i screenshoty jsou podvrhem a pokračovat až někam k našim případným schopnostem upravovat archivovavcí služby typu webarchive.org.

Podobnou kreativitu pak Dušan Stuchlík předvádí v případě scanu policejního dokumentu, který převzal (ovšem bez udání zdroje) ze serveru Národního odporu:
(...)Poslední věc, kterou kritizujete je údajné převzetí informací z extremistického serveru Odpor.org. Opět musím upozornit, že jsem z tohoto serveru nic nepřebral. Existují i jiné cesty k informacím, které navíc já osobně vyhledávám a preferuji. Tedy přímé zdroje. (...) (Dušan Stuchlík 16:36:53 17. 02. 2010)

Ačkoliv se jedná o stejný obrázek, vycházející ze stejného zdroje, včetně výmazu (kromě vycenzurované adresy) nekompletnosti dokumentu, který zjevně pokračuje dále a odstínu, kterým je provedeno zvýraznění pro Stuchlíka a neonacisty z Národního odporu důležitých pasáží (odstín barev se dá totiž naprosto exaktně měřit, Dušane, řekne ti to každý grafik), odmítá Dušan přiznat, že informace čerpá z něj. Tvrdošíjnost Stuchlíka, který místo toho, aby uvedl svůj zdroj (www.odpor.org) klidně s dodatkem, že fakt, že něco zveřejní Národní odpor nemusí nutně znamenat, že se jedná o nepravdu, je opravdu zarážející. Stuchlík místo toho trvá na zjevné nepravdě a pokud bychom snad připustili pravdivost jeho tvrzení, pak je jediným logickým vysvětlením, že neonacisté z Národního odporu mají stejné zdroje jako on. To by pro něj, jako člověka pracujícího za peníze Ministerstva vnitra ve prospěch dobrého jména Policie ČR, mělo být jistě důvodem ke znepokojení.

Zajímavé jsou ale i reakce iracionální. V nich vynikají spíše druzí dva redaktoři portálu Policista.cz, Lukáš Heinz a Petr Klinovský. Stojí za to ukázat, jak pracují s otevřenými zdroji a obecně s psanou informací lidé, kteří tvoří redaktory serveru určeného ke komunikaci Policie a veřejnosti. Podívejme se blíže na některá z jejich tvrzení.

Lukáš Heinz nejprve uvádí:
Pokud si přečtete článek pozorně, pak zjistíte, že dle autora, je Dušan Stuchlík přiznicem politiky státu Izrael a zároveň přiznivcem krajní pravice. Autor článku zřejmě nebyl zcela při smyslech, protože pokud se nepletu, tyto dvě věci se tak nějak přirozeně vylučují." (Lukáš Heinz 14:22:00 17. 02. 2010)
Co uváděl náš původní článek?
Zároveň však, přestože má jako obdivovatel politiky státu Izrael, antisocialista, antikolektivista a liberál, k politickému neonacismu velice daleko, byl již v té době ve styku s jednotlivci z neonacistické scény.
„Průběžně s tím, jak se zhoršovala jeho pozice v mainstreamových médiích (a spolu s odstěhováním se z Brna na sever Čech), narůstala jeho ochota nabízet své služby neonacistům.

Nikde tedy neuvádíme, že by Dušan Stuchlík byl ideologickým příznivcem neonacistů ani krajní pravice. Pouze dokládáme jeho praktickou provázanost s neonacisty. Jaké pragmatické důvody ho k tomu vedou ví nejlépe on sám. Ledacos napovídají svědectví jeho bývalých brněnských kamarádů, podle kterých Stuchlík vždy zbožnoval zákulisní zpravodajské hry, pocit příslušnosti k lidem jakýmkoli způsobem zasvěceneným a vyvolávání dojmu o vlastní tajemnosti. Jak je vidět, nezměnil se.

Lukáš Heinz ale pokračuje:
Následně autor nasadil oslovskou korunu celému svému obludnému výtvoru tím, že na konci článku tvrdí, že v řadách Policie ČR fungují jakési ultrapravicové buňky. Toto tvrzení už hraničí se stavem obluzení nějakou návykovou látkou. Sítem přijmacího řízení určitě projdou jednotlivci, ze kterých se pak následně vyklubou příznivci nějaké extremistické organizace a nemluvím zde jen o ultrapravici. Autorův výklad však navozuje dojem, že policie je skrz naskrz prošpikovaná ultrapravičáky, kteří zřejmě na svých služebnách pořádají maršparády v nacistických uniformách. (Lukáš Heinz 14:22:00 17. 02. 2010)
A jaká je realita? Na konci našeho článku je uvedena věta:
Podstatně zajímavější je ale fakt, že kdokoli bude nyní chtít dokazovat, že část kruhů v policii a jejím okolí spolupracuje s neonacisty, bude mít díky osobě Dušana Stuchlíka, coby redaktora serveru policista.cz, velmi zjednodušenou práci.
Tato věta znamená jedinou věc. Dlouhodobě se spekuluje o spolupráci policistů a neonacistů. Dosud šlo pouze o spekulace. Nyní ale existuje důkaz toho, že Dušan Stuchlík (redaktor serveru Policista.cz) s neonacisty skutečně spolupracuje. Nikde samozřejmě neuvádíme, že v policii existují „jakési ultrapravicové buňky“, natož že „policie je skrz naskrz prošpikovaná ultrapravičáky, kteří zřejmě na svých služebnách pořádají maršparády v nacistických uniformách“. Podobné teatrálně-hysterické výkřiky přenecháváme lidem jako Lukáš Heinz, který má zjevně potíže s analýzou psaného textu. Spekulace o návykových látkách jen dokreslují jeho potíže s věcnou stránkou našeho textu a řídí se osvědčenou taktikou – pokud víte, že nemáte opravdu, vždycky ještě můžete začít křičet.

Jeho redakční kolega Petr Klinovský nebyl ve svém hodnocení o mnoho umírněnější: „Ve svém anonymním článku označuje anonymní autor server Policista.cz (který má prý dva redaktory) za státem sponzorovanou baštu extremistů, pomocí kterého Dušan Stuchlík ovládá veřejné mínění policistů ve prospěch těchto extremistů-jestli toto není text pamfletu ve stylu vrahů z Wallstreetu, tak už nevím, co je. Zároveň se opět kolegovi Heinzovi nedivím, že autora něčeho podobného považuje za narkomana." ( Petr Klinovský22:23:32 17. 02. 2010) Jaká byla realita v tomto případě? V našem článku je uvedeno: „Mezitím se ale v roce 2007 povedl Dušanovi geniální tah, když se stal jedním ze dvou redaktorů webového portálu www.policista.cz, určeného ke komunikaci policie s veřejností. Portál provozuje Občanské sdružení Policista.CZ, jehož je Stuchlík zakladatelem a které je placené z peněz státu a nevládních organizací typu Open Society Fund miliardáře George Sorose. V této roli měl, na rozdíl od neonacistů, dobrou možnost ovlivňovat z pozice „nezúčastněného“ mediální obraz celé akce. A to také udělal. Doporučujeme k přečtení Dušanův článek Litvínov dne 17. 11. 2008, ve kterém nám předvádí celou škálu manipulativních technik, které mají představit neonacistické účastníky demonstrace v lepším světle, případně alespoň problematizovat jejich oponenty.“ Tedy žádné zmínka o „státem sponzorované baště extremistů“ ani o „ovládání veřejného mínění policistů ve prospěch těchto extremistů“. Pouhé konstatování, že z pozice redaktora tohoto serveru má Dušan Stuchlík „dobrou možnost ovlivňovat z pozice „nezúčastněného“ mediální obraz celé akce“.

O co se tedy obhajoba redaktorů serveru Policista.cz opírá? O prokazatelně nepravdivé tvrzení o odposlouchání redakčních mobilů, neschopnost přiznat se k využívání serveru Národního odporu jako zdroje, ačkoli k tomu není důvod, a polemiku s tím, co jsme nikdy netvrdili - to vše okořeněné ze strany Dušanových kolegů notnou dávkou hysterie a iracionality. A pochopitelně i urážek. Velmi pěkná ukázka toho, jak si redaktoři serveru Policista.cz představují novinářskou práci. Je zcela typické, že se nijak nepokusili reagovat na aktualizaci našeho článku, týkající se debaty na hooligans.cz, která spolupráci Dušana Stuchlíka s neonacisty potvrzuje. Tam by totiž žádná hysterie nepomohla.