Středa 11/5/2011

DVD Hardcore is more than music

  V posledních letech jsme byli svědky nového trendu mezi neonacisty. Stále víc a víc jich opouští skinheadskou image a pokouší se „chytit“ jinde. Jedním z jejich cílů je i HC scéna. Agresivní muzika a nekompromisní texty jim imponují. Přední čeští neonacisté se tak v posledních letech snažili vetřít na koncerty HC kapel nebo se fotit se známými postavami zahraniční HC scény. 

Nezajímá je ale HC etika, nezajímá je historie hardcore hudby ani její kultura. Zajímá je jenom „tough guy“ image a macho pózy. Jen o nich ale HC nikdy nebyl. Lidé v hardcore scéně se od sebe v mnohém liší, a je to tak správně. Hardcore ale nikdy nebyl nijak spojen s rasismem nebo nacismem. HC komunita vždycky byla místem, kde se mohli lidé potkávat bez předsudků. A chceme, aby takovým místem zůstala i nadále.

Proto jsme se obrátili na několik kapel, které mají k celé věci co říct a to včetně těch,  jejichž akce se neonacisté v minulosti snažili infiltrovat. Jejich názory najdete na tomto DVD. Naše otázky byly pořád stejné. Odpovědi rozhodně ne. Přesto se ale všichni shodují v jednom – pro rasismus, předsudky a nacismus není v HC scéně místo. Pro nás je HC rodina. Pro nácky je to jen další scéna, kterou chtějí zneužít pro hledání podpory pro své politické cíle. Poselství je jasné: Táhněte do hajzlu, zmrdi! Pro nuly jako jste vy není v hardcoru místo!

Budeme jedině rádi, když si celé DVD koupíte a podpoříte tím festival MAYDAY.

We have witnessed a new trend among neo-Nazis in recent years. More and more of them are leaving the skinhead image behind and trying to find themselves elsewhere. One of the targets for them is the hardcore scene. They find the aggressive music and uncompromising lyrics impressive.

The leading figures of Czech neo-Nazi scene have been trying to infiltrate to hardcore shows and to take pictures with famous faces of the international hardcore scene. But they do not care about HC ethics, history or culture of hardcore. They only care about the “tough guy” image and macho poses. But that has never been what hardcore is about. People in hardcore scene differ from one another in many aspects, and that’s a good thing. But hardcore has never been connected to racism or Nazism. Hardcore community has always been a space for the people to meet without prejudice. And we want it to stay that way.

That’s why we turned to some of the bands that have something to say. Among them were the bands whose shows attracted Nazis, who attempted to attend them. You can find the views and opinions of these bands on this DVD. Our questions remained the same, but the answers varied significantly. But they have something in common – there is no space for racism, prejudice and Nazism in the HC scene. For us, HC scene is a family. For Nazis, it is just another scene they wish to abuse to gain support for their political goals. The message is clear: Go to hell, assholes! There is no space for fuckers like you in the hardcore scene!

Celé video z DVD si můžete pustit zde