Pondělí 5/3/2007

Beroun: nazi válečníci za mír

www.antifa.czNa sobotu 24. února si ve středočeském Berouně naplánovali tzv. „autonomní nacionalisté“ demonstraci. Proč právě v Berouně?

Nedávno došlo k transformaci skupiny Autonomní nacionalisté Kladno do Autonomních nacionalistů Střední Čechy. Kladenští neonacisté tak vzali pod své křídla regionální skupiny sympatizantů ze Slaného, Nového Strašecí, Rakovníka, Kolína, Neratovic, Vlašimi a také Berouna. Důvod tedy můžeme hledat právě v aktivizaci berounských nácků pod praporem Autonomních nacionalistů Střední Čechy.

V 17ti tisícovém městě západně od Prahy si tentokrát neonacisté jako záminku vybrali možné umístění americké radarové základny na českém území.

O taktice autonomního nacionalismu, užívání "stravitelnějších" témat neonacisty a jak to s tou základnou vlastně myslí, se více dozvíte v článku Vlastenci proti základně.

Po lednové antifa protiakci v Otrokovicích nás kontaktovali lidé z různých měst, kde mají neonacisté pochodovat, s prosbami o pomoc při organizování podobné protiakce. Stejně tomu bylo i s Berounem. Po dohodě s berounskými antifašisty jsme týden před akcí začali připravovat a propagovat antifašistickou protiakci. Viz. poznámka na konci článku.

Začátek neonacistické demonstrace byl nahlášen na patnáctou hodinu na Husovo náměstí v samotném centru Berouna. Neonacisté se začali scházet ve 14:30 na berounském nádraží, vzdáleném zhruba půl kilometru od náměstí. Antifašistickou protiakci jsme tedy svolali na 13:30 s tím, že se pokusíme zablokovat vstup na náměstí.
Už od dopoledne se po městě pohybovalo velké množství policistů i několik neonacistů.

Po setkání s berounskými antifas se rozhodujeme, že vyrazíme na Husovo náměstí o něco dříve, aby se zamezilo napadání přicházejících jednotlivců ze strany neonacistů. Na náměstí se postupně schází větší skupina antifašistů a obyvatel Berouna s transparenty a pikety.

Po krátké diskusi se rozhodujeme, že nemá cenu na náměstí na nazionalisty čekat, a že jim vyrazíme nejkratší cestou vstříc k nádraží a pokusíme se trasu zablokovat. Po 300-400 metrech nás před mostem pro pěší, který vede přes řeku k nádraží, zastavují pořádkové jednotky Policie ČR. Část antifašistů se mezitím odděluje a jde prozkoumat druhou možnou cestu, kudy by mohli náckové řeku přejít.

Máme totiž podezření, že se nás policie snaží hlídáním mostu zmást a neonacisty přesune na náměstí jinou cestou. Zablokování druhé cesty se ovšem v malém počtu ukazuje jako nereálné. Soustřeďujeme se tedy na blokování kratší cesty přes most a vyčkáváme. Po několika minutách nás policie pod pohrůžkou použití donucovacích prostředků vyzývá, abychom zanechali protiprávního jednaní (jako záminku si berou to, že naše akce nebyla nahlášena. V tak krátkém čase by bylo nemožné akci nahlásit a kromě toho taky úplně zbytečné). Po další výzvě o několik desítek metrů ustupujeme a vyčkáváme.

Po několika minutách se situace před můstkem zdá jako bezvýchodná. Rozhodujeme se tedy vrátit zpět na náměstí. Když se ale lidé dávají pomalu do pohybu, na druhé straně můstku se objevují vlajky nacionalistů. Následuje rychlý návrat k můstku a začíná aktivní část blokády. Po spršce shnilého ovoce a jiných předmětů přes hlavy policistů na neonacistický pochod nás policisté pomocí obušků a výbušek vytlačují. Následuje asi hodinové překonávání cesty k náměstí (asi 300 metrů), které probíhá v podobném duchu. Náckové se nakonec dostávají až k náměstí, kde už na ně čekají antifašisté.

Ve chvíli vstupu průvodu na náměstí policisté začínají antifašisty rozhánět a uzavírají západní část náměstí. Antifašisté se okolo náměstí přesouvají na jeho východní část a odtud narušují projevy nácků z Národního korporativismu, Autonomních nacionalistů a Dělnické strany.
Tam kde neonacistická akce měla začínat, nakonec skončila a náckové se odebrali po skupinkách pod dohledem policie zpět na nádraží.

Během akce bylo policií zadrženo v antifašistickém boji celkem 9 lidí. Před, během akce i po jejím skončení probíhali v okolí konflikty s neonacisty, kteří se snažili napadat účastníky, nebo na náměstí šli mimo hlavní průvod. Je těžké odhadovat kolik bylo na obou stranách akce účastníků, média informovala o zhruba 100 lidech na každé straně.

Díky všem za účast na protiakci a solidaritu se všemi zadrženými!

Informace v angličtině na webu britské Antifa v sekci NEWS.

Poznámka: „Co máme dělat?“

Je nutné uvést, že vaše akce rádi podpoříme, ale neuděláme je za vás. Organizovaní antifašisté tady nejsou od toho, aby dělali organizační či ochrannou službu všem akcím.

Právě naopak. Našim cílem je, aby odpor byl lokální, aby vycházel z konkrétního regionu. Tedy jinými slovy - abyste začali pracovat a organizovat se sami! Dlouhodobě propagujeme naše principy v antifašistickém boji a snažíme se o to, aby lidé své lokální problémy řešili především sami, aby se nespoléhali ani na stát ani na nás, ale jen sami na sebe.

Ideálním stavem je široké a organizované antifašistické hnutí, které se bude navzájem informovat a v rámci meziregionální solidarity se také podporovat.

Prostředkem jsou organizované skupiny v každém městě, ve větších městech také ve čtvrtích a ulicích. Cílem by měly být propagační, monitorovací a konfrontační aktivity, které dokážou informovat o lokálních aktivitách neonacistů a účinně je také blokovat.

Jsme vám nápomocni s radami či předáním zkušeností, ale nechceme být dogmatickými guru antifašismu v České republice: nechceme být vůdčí elita!

Jsme jako kdokoli jiný, jen organizovaní. Zkuste to také, jde to a máte na to! Dejte nám vědět…