Neděle 25/8/2013

Antifas v Řecku nezahálí

Sociální a ekonomické podmínky v Řecku se nemění a nemění se ani politické trajektorie načrtnuté řeckými parlamentními volbami včetně sílícího vlivu strany Zlatý úsvit. I v těchto nelehkých podmínkách vyvíjí antiautoritářské a antifašistické hnutí široké spektrum aktivit. Podívejme se na ty, které míří právě na neofašisty ze Zlatého úsvitu.

Zlatý úsvit měl v úmyslu ve dnech 3. a 4. srpna uspořádat ve městě Kalamata svůj první celonárodní festival. Datum se ne náhodou shodovalo s výročím převratu, kterým se v Řecku chopil moci diktátor Metaxas. Už v červenci zakázala radnice města díky tlaku antifašistických skupin konání festivalu v městském parku. I tak proběhla v Kalamatě 20. července antifašistická demonstrace, která se stala jednou z největších lokálních politických akcí poslední doby. A co dělali ten den členové Zlatého úsvitu? Padesátka sympatizantů se tísnila zavřená v místní kanceláři partaje, kterou museli chránit policejní těžkooděnci.

 24. července oznámili členové Zlatého úsvitu v Patrách svůj záměr uspořádat veřejné setkání před místním fotbalovým stadionem. Chvíli předtím se na stejném místě shromáždilo asi 50 antifašistů, kteří však byli vytlačeni policií. O něco později projíždělo auto s členy Zlatého úsvitu přes náměstí Olgas, což je populární místo setkávání pro anarchisty a antifašisty. Jejich auto bylo samozřejmě napadeno, ale místo fašistů během chvíle zaútočila motorizovaná policejní jednotka DELTA. Všech 25 antifašistů, kteří byli u incidentu přítomni, bylo také ihned zadrženo.

Další zajímavé informace z Řecka:

Projekt Crisis-scape.net mapuje proměnu řeckých měst v krizi a klade si za cíl sledovat vzrůstající napětí a rozpory v každodenním životním prostoru. Zahrnuje třeba i interaktivní mapu rasistického násilí v Aténách.

Video tohoto projektu, které zachycují projevy krize v prostorách aténského metra: