Pondělí 16/4/2012

29. 4. od 15:00 Přednáška: Autonomií proti paternalismu a anticiganismu, Café v Lese, Praha

Neděle 29. 4. od 15:00

Pozor! Akce přesunuta! Café v Lese, Krymská 12, Praha 10 — Vršovice

Moderovaná debata za účasti zástupců z řad Romů, Jakuba Poláka, sociálního antropologa Yasara Abu Ghoshe (Praha) a antifašistů z Česka a Srbska.

Na místě bude k vidění výstava proti xenofobii od Toy Box a po debatě proběhne after-party s Roots and Future dj's.

Jedním z nejpalčivějších problémů dneška je v Čechách, ale i po celé Evropě problém specifické anti-cigánské nenávisti. Minulý rok propukly největší etnické nepokoje v Čechách za poslední desetiletí. Nefunkční sociální politika státu, úctyhodná, ale víceméně neúčinná snaha nevládních organizací ukázala svoje limity. Naším cílem je vykročit z bludného kruhu apatie, lamentování a rezignace, které v posledku ústí ve frustraci a třeba i xenofobní násilí. V rámci odpoledne nazvaného „Autonomií proti paternalismu a anticiganismu“ hodláme představit a prozkoumat možnosti alternativního přístupu k sociálním problémům, kterým čelí romská minorita. Základním kamenem je pro nás to, že se nejedná výlučně o problém minority, ale i majority a tak je předpokladem smysluplného řešení vzájemná spolupráce. Ovšem spolupráce na bázi setkání rovného s rovným, nikoliv princip paternalistické péče kombinované se zastrašující represí, tak jak vidíme působení současných nevládních aktérů a státu. Nechceme stavět vzdušné zámky, naopak chceme se pobavit o konceptu autonomie jako o realizovatelném a smysluplném projektu a jeho praktické realizaci.

V případě zájmu si můžete přečíst stručný úvod do tématu na webu 1. Máje.

Debata proti anti-ciganismu