Pátek 16/4/2010

23.5 Vzpomínkové akce Berlín TIP!

Tváře a jména namísto prázdých míst. Od sjednocení Německa zemřelo vinou
neonacistů dvanáct lidí - alespoň podle oficiálních statistik. Vzpomínka
na ty, kteří byli zabiti neonacisty, bledne a ztrácí se a zdá se, že s ní
se ztrácí z povědomí i vraždy samotné.

Proto je naším úkolem dávat lidem tváře a jména a připomínat si je, jejich vraždy, ale i souvislost s nacionálně socialistictickou ideologií - nic nesmí být zapomenuto.

O to usilovali a usilují demonstrace za památku obětí od začátku devadesátých let za Silvia Meiera nebo po roce 2005 za Thomase Schulze v Dortmundu. Není pro nás dùležité, jak nebo v jaké formě vzpomínková akce proběhne, důležité je, že se uskuteční.

Už po tři roky se konají i vzpomínkové akce v Berlíně kvůli zavraždění Dietera
Eicha. 25. květen 2010 je desátým výročím jeho smrti. Pro nás je to dùvod
k připomenutí okolností a sociálního kontextu této vraždy.

Dieter Eich žil tou dobou ze státní podpory a bydlel v domě na
severovýchodním předměstí Berlína, ve čtvrti s názvem Buch. V noci z 24.
na 25. května se skupina opilých neonacistů, kteří žili ve stejném domě
jako Dieter, vyhecovala a rozhodla se zabít "parazita". Vtrhli do
Dieterova bytu a brutálně ho zmlátili. Potom utekli. Později se
vrátili a opakovaně ho bodali nožem, aby je nemohl udat na policii. Dieter
Eich ve svém bytì vykrvácel.

Ideologické pozadí
Dieter Eich zemřel, protože pro nácky byl příživníkem, parazitujícím na
sociální podpoře. Jeho vrazi tak konali v souladu s tradicí vybíjení
žebrákù, nezaměstnaných a bezdomovcù, které probíhalo v dobách
nacionálního socialismu. V období mezi dubnem a červnem 1938 bylo do
koncentračních táborù odvezeno přes deset tisíc lidí, označených za
ztroskotance v akci s názvem Arbeitsscheu Reich - což znamenalo, že
nechtěli pracovat pro Říši. Spojitost, táhnoucí se z dob nacionálního socialismu až
dodnes, je nepopiratelná. Motto "Pokud nechceš pracovat, nemáš žádnou
cenu" sdílí skoro všechny mocenské proudy dnešního svìta.

Vrazi Dietera Eicha tak nebyli daleko od politického mainstreamu. Ten drobný rozdíl mezi
dobrým občanem, státem, ekonomikou a médii na jedné straně a neonacisty na
straně druhé je, že u prvně zmíněných kruzích nezískáte za zabíjení
"parazitù" žádný kredit.

Minimum lidí se pouští do boje s podmínkami, ve kterých pracují. A i když by radši než přesčasy měli dovolenou, odsuzují lidi kteří nemohou a nebo nechtějí pracovat. Práce je dnes měřítko pro posuzování kvality člověka.

Nenávist k lidem, kteří nepracují, ale je žádoucí a potřebná i pro nejvyšší autority a instituce.
Spousta lidí nahlíží na nezaměstnané negativně. Stát toto přetavuje do
zákonù za účelem vyždímat ze svých obyvatel nátlakem ještě větší
produktivitu a rozdmýchat ještě více nenávisti mezi lidmi, pobírajícími
mzdu, a nezaměstnanými. Pro stát je nezbytné, udržovat tento konflikt při
životě, protože jinak by hrozilo, že zaměstnaní spolu s "línou masou"
nezaměstnaných obrátí svůj vztek proti státu samotnému.

Co se otázky práce týče, společnost stejně jako stát se skrývají za dvojí
metr, který si troufá mít neustále spadeno na nepracující a zároveň
nechává zadní vrátka otevřená soucitným obličejům v situaci, kdy nějakého
z "parazitů" někdo fyzicky napadne. Měli by se zalknout každou slabikou
svých neupřímných keců!

Ten, kdo dovolí sociální klima, ve kterém je hodnota člověka měřena jen
podle jeho pracovní síly, se jistě příliš nediví, když si jsou
ultrapravicoví agresoři jistí oprávněností svých činů.

Květen 2010: neodvracejte zrak! Buďte aktivní!
Deset let po vraždě Dietera Eicha chceme vzpomínku na něj udržet při
životěì akcemi a poukazováním na sociální kontext jeho smrti. Také se
chceme zaměřit na berlínskou čtvrť  Buch a její okolí. Stálá přítomnost
ultrapravicových nálad a názorů v této oblasti připomíná nutnost propojit
připomínání obětí ultrapravicového násilí a každodenní boj s neonacismem.

23. května 2010 | Demonstrace | Berlín - Buch - připojte se k antifa-demo!
Organizujte vlastní akce!

North East Antifascists (NEA) Berlin

Informace
www.northeast.antifa.de
www.niemand-ist-vergessen.de