Úterý 12/3/2013

19.3.2013 Přednáška: Kronštadtské povstání l Infoshop Salé Orebitská 14, Praha 3 – Žižkov l 19:00

Kronštadtské povstání představovalo vzpouru proti vládě bolševiků v Rusku v roce 1921. Šlo o událost zásadního významu. Samotné povstání nebylo vedené prokapitalistickými nebo procarskými silami, ale především revolučními antikapitalisty, kteří bolševiky a moc komunistické strany vnímali jako překážku na cestě k beztřídní společnosti.

Toto povstání bylo jedním posledních zoufalých pokusů jak se vrátit k ideálům revoluce z roku 1917. K ideálům, které bolševici pod vedením Lenina a Trockého zneužili, aby se dostali k moci a po té mohli potlačovat každou skutečně revoluční tendenci. Přednáška člena Asociace Alerta se bude zabývat nejen historickými a ideovými souvislostmi Kronštadtského povstání. Pokusí se také vysvětlit proč pochopení významu této události je podstatné pro současné antikapitalistické hnutí.