Úterý 21/12/2010

11.1.2011 Praha, přednáška: Českoslovenští interbrigadisté

Antifašistická akce Vás zve na tématický večer věnovaný československým interbrigadistům.

Českoslovenští interbrigadisté spolu s ostatními bojovníky z více než padesáti zemí světa se před více než 70 lety jako jedni z prvních postavili, fašistickému nebezpečí, ohrožujícímu tehdy celou Evropu. S vidinou svobodnějšího a lepšího světa se dokázali přenést přes podvod nacionalismu a odjeli do Španělska, kde sváděli po čtyři roky na republikánské straně krvavé boje prakticky na všech frontách a u všech zbraní, v tropických vedrech i horských mrazech. Ocitli se zároveň v spletité situaci nejen občanské války, ale i mezi mlýnskými kameny na jedné straně fašistické, a na druhé stalinistické intervence, nemilosrdně potírající anarchisty, PUOMisty, trockisty a další „odchylkáře“ od oficiální moskevské doktríny.

Přesto byli Španěláci, kteří se svým počtem i hrdinstvím vyrovnali ostatním bojovníkům z druhého odboje takřka zapomenuti. Pokud se o nich dnes mluví, tak převážně jako o stalinistické armádě či nepočetné skupině snílků a dobrodruhů. Bližší vhled do příběhů Československých interbrigadistů budete moci získat v přednášce od historika sympatizujícího s Antifašistickou akcí, která bude doplněná dokumentárním filmem „Španěláci“.

19:00 – 20:30 Přednáška Českoslovenští interbrigadisté ve Španělské občanské válce (1936 – 1939)

20:45 – 21:35 Dokumentární film Španěláci

Úterý 11.1.2011,Praha,Plynární 1096/23, Klub Cross, kavárna v 1.patře