Úterý 25/2/2014

1.3. 2014 Shromáždění proti pochodu neonacistů / Happening za společnost bez předsudků l Plzeň l Husovo nám. l 13:00

DEJME SPOLEČNĚ NAJEVO, ŽE RASISTICKÉ A ELITÁŘSKÉ SMÝŠLENÍ POVAŽUJEME ZA SPOLEČENSKY ŠKODLIVÉ, BRÁNÍCÍ JAKÉMUKOLIV DALŠÍMU VÝVOJI SPOLEČNOSTI KE SVOBODĚ A RADOSTI VŠECH JEDNOTLIVCŮ !
 
Jak jistě dost z nás ví, lidé, kteří mají poruchu klasifikace druhých lidí, a tak je soudí, aniž by je jakkoliv osobně znali, ve většině případů jen podle vzhledu, se chystají pochodovat naším městem.
 
Po interní diskuzi naší platformy Plzeň proti rasismu jsme se rozhodli uspořádat podobné protestní schromáždění jako v říjnu. Udělat společný piknik (kdo chce at něco přinese), povídat si, kreslit atp. Zkrátka příjemně prožít odpoledne.
 
 

Prohlášení a informace k akci

Jak jistě dost z nás ví, lidé, kteří mají poruchu klasifikace druhých lidí, a tak je soudí, aniž by je jakkoliv osobně znali, ve většině případu jen podle vzhledu, se chystají pochodovat naším městem.
Myslíme si, že není dobré jejich pochod nechat bez odezvy, protože v naší společnosti, by toto pak mohlo být vnímáno jako projev normality.

Po interní diskuzi naší platformy Plzeň proti rasismu jsme se rozhodli uspořádat podobné protestní shromáždění jako v říjnu. Uděláme teplý čaj do várnice plus nějakou polívku či něco jinýho. Přineseme taky všichni na akci nějaké koláče a dobroty z kuchyně (ideálně veganské, ale není podmínkou), ať strávíme společně příjemné odpoledne. Můžeme také pak společně něco hezkého vzkázat pochodujícím rasistům a naci(onali)stům - "slušným děvčatům a chlapcům"

Samozřejmě formě protestu se meze nekladou. Můžeme kreslit na chodník, hrát na hudební nástroje, kreslit banery, jíst, tancovat, pít, zpívat či pochodujícím zablokovat cestu ...

Můžeme dělat co chceme, pokud na to budeme dostatečně silní a koordinovaní...

Pokud máte nějaké připomínky, dotazy, či chcete trvale a dlouhodobě spolupracovat na aktivitách iniciativy Plzeň proti rasismu, neváhejte nás kontaktovat na FB nebo na mail plzenprotirasismu@email.cz.

Uvítáme všechny konstruktivní nápady, pomoc, propagaci a tak, protože nejsme ti, kteří chtějí dělat podobné akce a další věci, týkající se veřejného života, sami, a snažit se být nějakými elitami. Spíše naopak. Chovat se elitářsky shledáváme za zbytečně pracné a neobohacující - je to jak někomu dělat neustále dozorce či vychovatele, který říká co ne a co ano.. V každém člověku je něco hezkého, čím může přispět k rozmanitosti žití ve svém okolí, a tak nastavovat fungování společnosti i podle svých přání.

Aby společnost byla svobodná a návrat fašismu, nacismu a podobných totalitních systémů nebyl možný, je zapotřebí odstranit veškeré elitářství a stavění se jeden nad druhého. Pak si lidé uvědomí hodnotu a rozmanitou krásu společnosti založené na rovnostářských principech. Společnosti bez předsudků, nenávisti a násilí!"

Plzeň proti rasismu